اثرات ماسکآرشیو

منظور از محرک های پوستی چیست ؟

منظور از محرک های پوستی چیست ؟ استفاده از یک محرک پوستی برای این است که به پوست یک تجدید فعالیت سریع بدهد و جریان خون پوست را بهبود بخشد. معمولاً تمام ماسک ها دارای درصد بالایی آب هستند که تبخیر سریع آن باعث سرد شدن و...