آندوسکوپیآرشیو

نحوه ی تشخیص و درمان سیاه زخم

تشخیص آزمون های مربوط به ردیابی باکتری سیاه زخم عبارتند از : نمونه برداری از پوست، آزمایش خلط و آزمایش خون. یک آزمون خونی سریع در دسترس است که به پزشک امکان تشخیص سیاه زخم را به فاصله کمتر از یک ساعت می دهد. برای تأیید شواهد...