آندروژن هاآرشیو

اختلالات غده آدرنال (فوق کلیه)

غدد فوق کلیه بر روی کلیه ها واقع شده اند. هر غده به اندازه انتهای انگشت شست می باشد و شبیه یک بومرنگ است. غده فوق کلیه شامل دو بخش است؛ هسته داخلی به اسم مدولا و لایه خارجی به اسم کورتکس (پوسته). بخش مرکزی هورمون هایی...

غده چربی چه نقش در بروز آکنه بازی می کند؟

آکنه در نقاطی ایجاد می شود که بالاترین تراکم غده فعال مولد چربی را دارد. آکنه معمولا روی صورت ، پشت و بازوها پدیدار می شود و گهگاه در مواردی روی لمبرها دیده می شود. غده چربی در چارچوب اثرهای آن بر واحد مو – چربی اهمیت...