آنتی بیوتیک های موضعیآرشیو

آیا لیزر برای انواع پوست ها بی خطر است؟

پیشرفت های فناوری ، درمان های لیزر را برای انواع پوست های تیره تر کم خطرتر کرده است. گرچه آکنه در افراد دارای پوست های تیره تر مسئله ای شایع است ، از لیزرهای برای درمان آکنه در این پوست ها پرهیز شده است زیرا خطر عوارض...