آب آشامیدنیآرشیو

فعالیت هایی که باعث می شوند سن شما بیشتر به نظر برسد

هیچ یک از ما دوست نداریم ده سال پیرتر از سن خود دیده شویم . اما آیا ممکن است پوست ما دچار پیری شود بدون آنکه حتی خود متوجه آن باشیم ؟ سن ، موضوعی که همه با وسواس خاصی به آن فکر می کنند . به...

راهکارهایی برای پبشگیری از کاهش رطوبت بدن

به میزان کافی در روز آب بنوشید بهتر است به صدای بدن خود گوش دهید و به آن توجه کنید . آب آشامیدنی ، بهترین و موثرترین ماده برای شکست و پیشگیری از کاهش آب بدن می باشد. خصوصا در روزهای گرم تابستان بیش از پیش به...

مواد غذایی چربی سوز

رژیم غذایی ناسالم ، استرس و نداشتن فعالیت ورزشی ، عواملی هستند که اضافه وزن و ظاهر نازیبای ناشی از آن را پدید می آورند. پیشگیری از چاقی و عواقب آن یک شبه امکان پذیر نیست و نیازمند پروسه ای تدریجی برای سوزاندن کالری های اضافه می...