گوناگونآرشیو

چگونه در مواقع خاص نه بگوییم؟(۲۶)

فرزند دوازده ساله اتان میپرسد: «بیلی برای جمعه شب از من دعوت کرده است. می توانم بروم»؟

تمایز قائل شدن بین خواستن و احتیاج

بازاریابی واحد شرکتی است که مأموریت خاص آن کمک به شرکت ها جهت متحد شدن با بازارهای اهدافشان از طریقی درک مصرف کننده است

چگونه در مواقع خاص نه بگوییم؟(۲۵)

پسر ده ساله شما میگوید: «من باید آن را داشته باشم. می توانید برای روز تولدم آن را بخرید».

جبران زمان از دست رفته

زنی در سن پنجاه سالگی میگوید وقتی من یک دختر کوچک بودم پدرم همیشه می گفت که ما فقیر هستیم.

چگونه در مواقع خاص نه بگوییم؟(۲۴)

«مامان، می توانم امشب یک ساعت دیرتر به خانه بیایم؟ پدر و مادر «جمی»، «آلی» و «ارین» موافقت کرده اند».

خرید بخاطر احساس گناه

آیا این سناریو برای شما آشنا نیست؟ سال گذشته بهترین دوست شما یک گلدان صنایع دستی زیبا و گران برای سال نو به شما داد.

چگونه در مواقع خاص نه بگوییم؟(۲۳)

«مامان، در تیم اسکی انتخاب شدم. باید قبل از جمعه یک تخته اسکی جدید بخرم. کلاه ایمنی را از مربی گرفتم.»

خرید تفننی و بدون برنامه

ناتوانی و شکست بسیاری از “دختران خوب” ناتوانی در کنترل و مدیریت خرج کردن تفننی است. در حقیقت یکی از یافته های مطالعاتی که توسط دکتر تاهیراکی

چگونه در مواقع خاص نه بگوییم؟(۲۲)

«می خواهم فینال مسابقه را امروز ببینم ممکن است کمی چیپس درست کنی»؟

انجام خرید های تحریک کننده احساسی

من و همسرم عاشق یک خانه شدیم و به سرعت پیشنهاد خرید دادیم و یک هفته بعد از مرحله وارسی خانه متوجه شدیم که در اندازه مساحت خانه غلو شده است.