گوناگونآرشیو

اصول نه گفتن در محل کار (۳)

«لطفاً دوباره به این مشتری زنگ بزن، واقعاً آدم سرسختی است. او تو را نمی شناسد پس اگر تو به او زنگ بزنی شاید دیگر سؤالات خسته کننده اش را بپرسید».

صرف نظر از استرداد پول و راه های استفاده

من تقریباً مدت بیست سال است از خطوط هوایی که شامل جایزه است استفاده می کنم. شما ممکن است بدانید چطور این برنامه ها کار می کند، اما هرگز برای ثبت نام وقت نداشته اید.

اصول نه گفتن در محل کار (۲)

«میخواهم امتیازات بیشتری به تو بدهم (یک کلاس اضافه برای تدریس، یک کلاس سطح بالا، یک برنامه بهتر) نظرات چیست»؟

وقت نگذاشتن برای تحقیق

آنقدر همه ما این روزها مشغله داریم یا سرگرم برآوردن احتیاجات دیگران هستیم که تعجبی ندارد اگر قبل از خرید کردن زمانی را به تحقیقی اختصاصی ندهیم.

اصول نه گفتن در محل کار (۱)

«امروز صبح یک کارمند جدید استخدام کردیم. دوست دارم تو کارها را بهش یاد بدی».

خرج کردن پول برای نجات پول

ما در منزلمان یک جوک داریم: ما نمیتوانیم از فروشگاههای زنجیرهای خرید کنیم زیرا نمیتوانیم آنقدر پول پس انداز کنیم.

اصول نه گفتن در محل کار

«اتاق جلسه خیلی درهم و برهم است. ممکن است قبل از اینکه کارمندان وارد شوند آنجا را مرتب کنی»؟ این سؤالی است که مدیر شرکت از شما پرسیده است.

سندروم شغل اول

دختران جوانی که مدرسه را تمام می کنند مخصوصاً با اولین چک دستمزد خود تسلیم این اشتباه می شوند. با وجود این حقیقت که بسیاری از آنها والدینی دارند

نحوه نه گفتن در محل کار

شما میخواهید بسیاری از روشهای نه گفتن را در روابط با دوستان، خانواده و در محل کار مورد استفاده قرار دهید.

تحت فشار اجتماعی قرار گرفتن

اورسولا در پاسخ به این سوال که چه رفتارهایی او را از پولدار شدن باز داشته است؟” گفت: «یکی از بزرگترین اشتباهاتی که من درباره پول انجام داده ام این است