گوناگونآرشیو

نکاتی در مورد مراقبت و نگهداری لباس،کفش،جوراب

  یک کار خردمندانه شما پول زیادی بابت خرید لباس می پردازید بنابراین بهتر است آنها در بهترین شکل نگهداری کنیدو با رعایت چند نکته می توانید از صرف پول جلوگیری کنید.   نگهداری از لباس همیشه یک پاک کننده کوچک همراه خود داشته باشید. اگر لوازم...

نادیده گرفتن اظهارنامه های ماهیانه

تا به حالی چند بار حساب جاری خود را بسته اید فقط بخاطر اینکه مدت زیادی منتظر شدید که آن را تراز کنید و این کار کاملاً غیرممکن بود؟

اصول نه گفتن در محل کار (۷)

رئیستان تماس گرفته و از پشت تلفن فریاد میزند: «همه چیز به هم ریخته است، میخواهم تمام کارها و گزارشها را همین حالا و حداکثر تا فردا صبح برایم بفرستید.

اصول نه گفتن در محل کار (۶)

ساعت چهارونیم بعدازظهر رئیس میگوید: «امروز می توانی چند ساعت اضافه بمانی و به کارها برسی»؟

تراز نکردن دسته چک خود

دسته چک خود چند نفر از ما تا به حالی به شوخی گفته ایم که تا وقتی برگه در دسته حکیم وجود دارد پول برای خرج کردن دارم؟ این موضوع برای خانمی که داستان ذیل را با ما در میان

پرداخت کردن صورتحساب ها، مدیریت نکردن پول

در یک خانه معمولاً زنان وظیفه پرداخت صورتحساب های ماهیانه را به عهده می گیرند، اگر مجردید این موضوع در مورد تان صدق می کند اما زنان متأهل اغلب خودشان

اصول نه گفتن در محل کار (۵)

«جمعه آخر این ماه برای به دنیا آمدن فرزند الن مهمانی گرفته ایم تو هم میایی؟ بله».

اصول اولیه پول را یاد بگیرید

مهم نیست که شما ۲۰۰۰ دلار در ماه درآمد دارید یا ۲۰/۰۰۰ دلار. یادداشت کنید که چطور دارید از پولتان استفاده می کنید و آن را از  دست می دهید.

اصول نه گفتن در محل کار (۴)

«ایمیلی به دستتان رسیده است که از شما دعوت شده برای صرف ناهار به در تاریخ ۵، ۷ و ۸ نوامبر در این مهمانی حضور داشته باشید»؟

انتخاب نکردن راه سرمایه گذاری درست خودرو

آیا شما باید یک ماشین اجاره کنید یا بخرید؟ بسیاری از زنان خریدن ماشین را درست وقتی عاقلانه تر است، به اجاره کردن آن موکول می کنند