گوناگونآرشیو

اشتباه زنان در قرار دادن حد و مرزهای ساختگی

جوئل بارکر آینده گرا میگوید که “الگو چیز خوبی است زیرا به ما کمک میکند تا دنیا را نظم ببخشیم، او اضافه میکند و بد است زمانی که ما را از دیدن آنچه در حاشیه است باز می دارد.

تاثیر ورزش منظم و مداوم بر استرس

ورزش منظم و مداوم چنانچه به درستی انجام شود و با بیماری فرد در تضاد نباشد، به طور مؤثر از آثار زیان بخشی استرس پیشگیری می کند. از نظر )( فیزیولوژیکی، دو نوع انقباض عضلانی وجود دارد:

اشتباه در گوش دادن به کسانی که جواب منفی می دهند

وقتی من کارم را در یک شرکت معتبر که حقوق خوبی هم داشت رها کردم تا در سال ۱۹۸۶ خودم کاری را شروع کنم، کسی را نداشتم که چیز خوبی درباره این تصمیم به من بگوید.

بررسی و تشخیص استرس

هر فردی درک و پاسخ های مخصوصی به خود را در برابر استرسورها دارد. این که عاملی استرسی زا چگونه درک می شود به عقاید، تجربیات،

روش برنامه ریزی برای زنان

همانطور که در بدست آوردن یک دفتر کار دونبش فقط یک فاکتور دخیل نیست در حال حاضر نیز فقط یک فاکتور نیست که شما را از پولدار شدن باز می دارد.

سندرم سازگاری عمومی چیست؟

تطابق عمومی، پاسخ فیزیولوژیک تمام بدن نسبت به استرسی است و باید برای این پاسخ، سیستمهای مختلف بدن به ویژه دستگاه عصبی خودکار و غدد درون ریز به طور صحیح عملی نمایند.

چگونه در مواقع خاص نه بگوییم؟(۹)

نه گفتن یک نعمتی است که می تواند به شما خیلی کمک کند بخاطر همین باید نه گفتن را تمرین کنید تا عادت شما شود.

چگونه در مواقع خاص نه بگوییم؟(۸)

آرزوی هر کسی است که بتواند مواقعی که نیاز است نه بگوید و تحت هیچ شرایطی مجبور به گفتن نه اجباری نباشد.

چگونه در مواقع خاص نه بگوییم؟(۷)

بعضی از سوالاتی در خصوص نتوانستن گفتن نه به شخص مورد نظرمان را آماده کرده ایم. با ما همراه شوید.

چگونه در مواقع خاص نه بگوییم؟(۶)

بعضی از مواقعی که ممکن است نتوانید به شخص رو به رویتان نه بگویید را آماده کرده ایم که راه حل آن را هم ذکر کرده ایم.
رفتن به نوارابزار