پوستآرشیو

آیا عفونت های پوستی در بیماران مبتلا به HIV و سایر اختلالات مربوط به سیستم ایمنی شایع تر است؟

بله. به هر حال عفونت های پوستی در بیماران ضعف ایمنی یافته ناشایعی نیست. مشکل، افتراق این موضوع است که آیا عفونت به نقض ایمنی زمینه ای مربوط می...

آیا در صورت ابتلا به بیماری پوستی مزمن، عفونت های باکتریایی و ویروسی شایع تر است؟

در بیماران مبتلا به اگزمای آتوپیک، به طور بسیار شایع استافیلوکوک طلایی و به میزان کمتر استرپتوکوک پیوژن در پوست اگزمایی کلونیزه می شود. بعضی توضیحات در این رابطه...

بیماری دست، پا و دهان چیست؟

یک عفونت ویروسی مشخص است که عمدتا به وسیله گونه های خاصی از ویروس کوکساکی ایجاد می شود. بسیار مسری است و به طور معمول در کودکان ایجاد می...

مولوسکوم کونتاژیوزم چقدر شیوع دارد؟

این عفونت ناشی از ویروس پاکس، به خصوص در کودکان شایع است. آمار قابل اعتمادی وجود ندارد که بتوان میزان شیوع آن را به طور دقیق بیان کرد. آیا...

آیا یک راه ایده آل برای درمان زگیل های ویروسی وجود دارد؟

مشاهدات زیر را در نظر داشته باشید: معمولا زگیل های ویروسی در نهایت در اکثر افرادی که سیستم ایمنی طبیعی دارند، بهبود می یابد. هیچ درمان انتخابی و بدون...

ارف چیست و چگونه باید درمان شود؟

ارف اصولا بیماری بزها و گوسفندان جوان است که به وسیله ویروس پاراپاکس که ارتباط دوری با خانواده ویروس های اسمال پاکس و مولوسکوم کنتاژیوزم دارد، ایجاد می شود....

چگونه می توان از عفونت عود کننده جلوگیری کرد؟

ممکن است یک درماتوز درمان پذیر زمینه ای وجود داشته باشد که استعداد بیماری را افزایش می دهد. برای مثال، اگزمای آتوپیک، مستعد کننده عفونت استافیلوکوکی عود کننده است....

بیماری لایم را چگونه باید درمان کرد؟

بیماری زودهنگام با اریتم مزمن مهاجر و علائم پایه خفیف را می توان با آموکسی سیلین ۵۰۰ میلی گرم ۳ بار در روز یا داکسی سایکلین ۱۰۰ میلی گرم...

گرانولوم تنگ – ماهی چیست؟

گرانولوم تنگ – ماهی چیست؟ گرانولوم تنگ ماهی یک عفونت پوستی مزمن با مایکوباکتریوم مارینوم است. این مایکوباکتریوم محیطی در آب (شور و تازه) دریاچه های طبیعی و دریاها...

چرا فاسئیت نکروزان جدی است؟

فاسئیت نکروزان یکی از بیماری های گروه عفونت های زیرجلدی است که در آن نکروز ایجاد می شود، سمیت شدید و مرگ و میر قابل توجهی دارد. فاسئیت نکروزان...