ورزش و زیباییآرشیو

نرمش کبد و لوزالمعده و حالت پیچ به چه صورت انجام می شود؟

نرمش کبد و لوزالمعده به حالت لوتوس با نیمه لوتوس بنشینید انگشتان دستها را در پشت سر بهم قلاب کنید نفس عمیق بکشبد و بدن خود را در خلال...

یوگا و تاثیر آن در حفظ جوانی

یوگا و حفظ جوانی حرکات نرمشی یوگا اندامها و غدد داخلی بدن را ماساژ می دهند و موجب حفظ سلامتی آنها که بصورت صاف و شفاف شدن پوست بدن...

منظور از حالت ماهی و گاو آهن در یوگا چیست؟

حالت ماهی (Matsyasana) این آسانا بلافاصله پس از آساناهای روی شانه ایستادن و حرکت گاوآهن انجام می شود و مدت توقف در آن یک سوم زمان مجموع دو آسانای...

آموزش ورزش ایستادن روی شانه (Sarvangasana) در یوگا

ایستادن روی شانه (Sarvangasana) به پشت روی زمین دراز بکشید و پاها را بهم بچسبانید، پاها را از روی زمین بلند کرده (ش۱) و لگن خاصره را نیز از...

کنترل وزن در یوگا چگونه انجام می شود؟

کنترل وزن توسط یوگا غده تیروئید که برروی غضروف حنجره جای دارد، ماده ای به نام نیرو کسین در خون ترشح می کند و وظیفه مهم این ماده ترشحی...

نرمش حنجره و حالت شیر در یوگا چه تاثیری بر بدن انسان می گذارد؟

نرمش حنجره راست بایستید و پاها را جفت کنید و کف دستها را به طرفین عضلات رانها بچسبانید و ستون فقرات را در تمام مدت تمرین صاف نگاه دارید....

چگونه در یوگا تمرین نرمش کمر و خم شدن به جلو انجام می شود؟

نرمش کمر راست بایستید و دستها را روی کمر قرار دهعید بدن خود را از ناحیه کمر به جلو خم کیند و به آرامی در خلال کشیدن نفس عمیق...

کشش تمام بدن و نرمش قفسه سینه در یوگا

نرمش قفسه سینه (Adhachakrasana) راست بایستید و دستهای خود را از پشت بهم قلاب کنید و در خلال نفس عمیق بدن را به عقب خم نموده تا قفسه سینه...

آموزش انجام حالت نیلوفر (Pandmsana) و نرمش پاها (Uttanpadasana) در یوگا

حالت نیلوفر (Pandmsana) در این طرز نشستن در هنگام خم کردن زانو ، پشت پای چپ را روی کشاله پای راست قرار دهید (ش۳) و پای راست را از...

نرمش پاها و لگن خاصره (Parivartanasana) در یوگا

نرمش پاها و لگن خاصره (Parivartanasana) به پشت روی زمین بخوابید و دستهای خود را با آرنجهای صاف و به موازات شانه ها باز کنید. پای راست را در...