ورزش و زیباییآرشیو

چرخش پا در حالت ایستاده (با وزنه های مچی)

عضلاتی که در پشت ران ها و دقیقاً زیر باسن قرار گرفته اند را زردپی مینامند. با افزایش نیروی این عضلات هر فعالیتی که با پاهایتان انجام می دهید

ایستادن بر روی صندلی (بدون وزنه)

این تمرین بر روی عضلات مختلفی اثر می گذارد. با انجام این تمرین عضلات ران، شکم و باسن خود را تقویت می کنید. همچنین این تمرین باعث افزایش تعادل...

هنگام ورزش کردن با صدای بلند شمارش کنید

دو دلیل برای شمارش با صدای بلند وجود دارد. اول اینکه به تنفس منظم شما کمک می کند. در حال صحبت کردن نمی توانید

اگر خسته یا بیمار هستید آن روز را ورزش نکنید

نکنید در ضمن با یک روز چشم پوشی از انجام تمرینات ، چیزی را از دست نخواهید داد. اگر خسته یا بیمار باشید، با ورزش کردن چیزی به دست...

آموزش قدرت بر پایه تمرینات مطمئن طراحی شده است

در این مرحله وسایل مورد نیازتان را جمع آوری کرده اید: وزنه ها (و جعبه حمل آنها)، یک صندلی محکم و یک حوله . لباس راحت پوشیده اید،

تهیه مقدمات و تجهیزات برای شروع کار

استفاده از تجهیزات، این اجازه را به شما می دهد تا نیروی عضلات خود را به طور اصولی و مطمئن تقویت کنید.

بهانه های که مانع از ورزش کردن می شوند

در این بخش از سایت مه شو تعدادی از بهانه های که مانع از ورزش کردن شماها می شوند را تهیه کرده ایم. با ما همراه شوید.

کاهش استرس و سلامت روحی با ورزش

ورزش بهترین راه برای سلامت روان شماست. تحقیقات نشان داده است که آموزش قدرت و تمرینات بدنسازی، هر دو از فشارهای عصبی و افسردگی جلوگیری میکند.

از انگیزه هایتان بهره برداری کنید

وقتی با اشخاصی نظیر «جین» کار می کنم که در مرحله تفکر توقف کرده اند، سعی می کنم حسی اشتیاق آنها را تحریک کنم.

پیش به سوی تغییرات مثبت

اندام حرفهٔ مورد علاقه من است. اما من هم به عنوان مادر سه کودک، کارهای بسیاری دارم که باید انجام دهم.