ورزش و زیباییآرشیو

نرمش عضلات صورت و گردن

نرمش عضلات صورت و گردن در این بخش حرکاتی تشریح می شوند که به پوست و عضلات صورت طراوت و شادابی می دهند و موجب حفظ لطافت و استحکام...

خلسه در یوگا به چه معناست؟

خلسه در یوگا به چه معناست؟ خلسه در یوگا یعنی : رها کردن ذهن بعد از مدتی مناسب تمرکز فکر مادامیکه شما بیک نقطه سیاه روی صفحه سفید یا...

تمرکز فکر و خلسه (Dharana & Dhyana)

تمرکز فکر و خلسه (Dharana & Dhyana) به یکی از حالتها بنشینید و در خلال انبساط عضلات، ستون فقرات را کاملاً راست نگاه دارید. برگ سبزی در فاصله ۷۵...

نرمش و آرامش چشمها (Trataka) در یوگا

نرمش چشمها (Trataka) اگر با چشمهای خود بیش از اندازه کار می کنید و مجبورید اکثر کارهای خود را توسط آنها انجام دهید و هنوز دچار عینک نشده اید،...

چگونه ورزش ایستادن روی سر (Sirshasana) در یوگا انجام شود؟

چگونه ورزش ایستادن روی سر (Sirshasana) در یوگا انجام شود؟ ایستادن روی سر (Sirshasana) (شاه حرکات) روی زانو بنشینید و نقطه بالای پیشانی (تصویر شماره یک نقطه اول) را...

Samadhi (سامادهی) در یوگا

Samadhi (سامادهی) در یوگا سامادهی یعنی هشیاری عالی و خودشناسی و ثمره تمام مراحل یوگا است در این مرحله عقل ناقص و اکتسابی به روح عالی می پیوندد و...

آموزش ورزش Dhyana (دهیانا) در یوگا

آموزش ورزش Dhyana (دهیانا) در یوگا مراقبه یا خلسه قرار گرفتن موج مشخص و منظمی در آب آرام اقیانوس فکراست. یعنی صحنه فکر کاملاً باز و حالی از هر...

منظور از ورزش Pratyahara (برات یاهارا) در یوگا چیست؟

منظور از ورزش Pratyahara (برات یاهارا) در یوگا چیست؟ Pratyahara (برات یاهارا) در این حالت فکر مرحله ماده را پیموده و سیر آن بطرف روح می باشد برات یاهارا...

آموزش چند تمرین مناسب در یوگا

حالت رقاصه (Santulanasana) صاف بایستید و پای چپ را از زانو خم کنید تا پاشنه نزدیک باسن شود با دست چپ مچ پا را بگیرید ابتدا تعادل خود را...

تحولات داخلی بدن در هنگام تمرینات یوگا

تحولات داخلی بدن هنگام تمرینات در نرمشهای یوگا کنترل هوا و حبس تنفس باعث می شود، در حین انقباض شدید ماهیچه ها، شش ها به حداکثر ظرفیت خود برسند...