درباره نویسنده/مترجم

نغمه صادق

مطالب نویسنده/مترجم

متدوال ترین پرسش های بیماران پوستی درباره ی عروق خونی

بر روی قسمت تحتانی پاهای پدر من ضایعات نقطه ای قهوه ای وجود دارد که فقط بدمنظره است. حال وی خوب است و ضایعات، خارش ندارد. آیا این ضایعات جدی است؟ به نظر می رسد پدر شما درماتوز پوپوریک پیگمانته دارد. این اصطلاح توصیفی، نشان می دهد...

چگونه باید واسکولیت را درمان کرد؟

ظاهر واسکولیتی که در پوست تظاهر می یابد، چه یک واقعه منفرد و چه جزیی از یک روند سیستمیک باشد، یکسان است. ممکن است علتی وجود داشته باشد و این امکان وجود دارد که علت قابل درمان باشد. رویکرد به بیمار باید با استفاده از شواهد بالینی...

واسکولیت عروق بزرگ چه تفاوتی دارد؟

بعضی شواهد وجود دارد که نشان می دهد عروق بزرگ تر ممکن است درگیر باشند. این شواهد عبارتند از: ندول های زیر جلدی گانگرن در محدوده شریان درگیر، برای مثال یک انگشت دست یا یک انگشت پا. لیویدو رتیکولاریس (تغییر رنگ بنفش مانند شبیه شبکه)، به خصوص...

زمانی که واسکولیت عروق کوچک را درگیر کند، چه اتفاقی می افتد؟

به طور معمول، عروق کوچکی که درگیر می شوند، ونول هایی هستند که مویرگ ها به داخل آن ها تخلیه می شوند. این عروق در درم سطحی جای دارند. التهاب معمولا به علت نوتروفیل و گاهی اوقات اوزینوفیل، یا هر دو علت اتفاق می افتد. در تعداد...

چرا واسکولیت به شکل های مختلف وجود دارد؟

طیف وسیعی از تظاهرات بالینی در پوست وجود دارد که مکانیسم زمینه ای همه آن ها می تواند واسکولیت باشد. مانند ضایعاتی که شبیه کهیر به نظر می رسد ولی به مدت طولانی تر باقی می ماند و پس از بهبودی، تغییر رنگ مشابه کبودی در حال...

واسکولیت چیست؟

واسکولیت التهابی است که دیواره عروق خونی را درگیر می کند. علاوه بر حضور سلول های التهابی، بیوپسی شواهدی از آسیب را نشان می دهد. برای مثال تورم سلول های اندوتلیال، انسداد مجرای رگ و رسوب فیبرین درون دیواره عروق و فراتر از این دیواره. در اریتم...

اریتم ندوزوم چیست؟

اریتم ندوزوم با ظهور ناگهانی ندول های قرمز مشخص می شود که معمولا دردناک هستند و به طور معمول بر روی قدام ساق پاها ایجاد می شود. گاهی اوقات بر سطح اکستنسور ساعد و گهگاه در سایر نواحی نیز به وجود می آیند. اغلب نشانه های مفصلی...

اریتم مولتی فرم چیست؟

تظاهرات متمایز کننده اریتم مولتی فرم عبارتند از: وجود حداقل تعدادی ضایعه هدف و محل مشخص ضایعات. ضایعه هدف، یک مرکز بنفش رنگ یا گاهی اوقات تاولی که یک حلقه کمرنگ در محیط آن دیده می شود و فراتر از این حلقه کمرنگ یک حلقه خارجی اریتم...

کهیر را باید چگونه درمان کرد؟

بهتر است همواره به دنبال یک عالت باشیم یا حداقل کهیر را در یک گروه طبقه بندی کنیم. در مواردی که علت، یک آلرژی است باید از محرک ها اجتناب کرد. در کهیرهای فیزیکی و کولینرژیک تا جایی که امکان دارد باید محرک ها را به حداقل...

آیا بررسی های سودمندی برای تشخیص کهیر وجود دارد؟

در اکثر موارد یک شرح حال دقیق کفایت می کند. شرح دقیقی از طبیعت و طول مدت ضایعات باید بتواند کهیر را از سایر روندهای التهابی متمایز کند. شرایط موجود در زمان شروع کهیر می تواند ما را به سمت یک عامل محرک عفونی یا دارویی، کهیرهای...