تبلیغات

برای مشاوره تبلیغات در سایت می توانید از طریق شماره تلفن ۰۹۱۲۸۳۱۰۵۳۹ و یاپست الکترونیک adv@mahsho.com تماس بگیرید.

ردیف جایگاه    سایز(پیکسل)
۱ A0 ۹۰ * ۷۲۸
۲ A2-A1 ۹۰ * ۷۲۸
۳ A3 – A4 ۹۰ * ۷۲۸
۴ B0 ۲۵۰ * ۳۰۰
۵ B1-B2 ۱۲۰ * ۱۲۰
۶ G0 ۶۰ * ۴۶۸
۷ G1 ۶۰ * ۴۶۸

صفحه نخست:


مرجع زیبایی و سلامت ایران - مه شو

مه شو

صفحه مطلب :


مرجع زیبایی و سلامت ایران - مه شو

ارسال نظر