/*---[ Modal ]---*/ window.onload = function() { // if (jQuery('#zxc').length > 0 && jQuery(window).width() > 800) { if (jQuery('#zxc').length > 0) { //Get the A tag var id = jQuery('#zxc'); var close = jQuery('#boxes .close'); //Get the screen height and width var maskHeight = jQuery(document).height(); var maskWidth = jQuery(window).width(); if (localStorage.smsTime) { //time var for smsup now = jQuery.now() / 1000; smsTime = localStorage.smsTime; limitedTime = (now - smsTime) / 3600; if (limitedTime > 24) { now = jQuery.now() / 1000; localStorage.smsTime = now; //Set height and width to mask to fill up the whole screen jQuery('#mask').css({ 'width': maskWidth, 'height': maskHeight }); //transition effect jQuery('#mask').fadeIn(1000); jQuery('#mask').fadeTo("slow", 0.8); //Get the window height and width var winH = jQuery(window).height(); var winW = jQuery(window).width(); //Set the smsup window to center jQuery(id).css('top', winH / 2 - jQuery(id).height() / 2); jQuery(id).css('left', winW / 2 - jQuery(id).width() / 2); //transition effect jQuery(id).fadeIn(2000); jQuery(close).fadeIn(5000); } } else { now = jQuery.now() / 1000; localStorage.smsTime = now; //Set height and width to mask to fill up the whole screen jQuery('#mask').css({ 'width': maskWidth, 'height': maskHeight }); //transition effect jQuery('#mask').fadeIn(1000); jQuery('#mask').fadeTo("slow", 0.8); //Get the window height and width var winH = jQuery(window).height(); var winW = jQuery(window).width(); //Set the smsup window to center jQuery(id).css('top', winH / 2 - jQuery(id).height() / 2); jQuery(id).css('left', winW / 2 - jQuery(id).width() / 2); //transition effect jQuery(id).fadeIn(2000); jQuery(close).fadeIn(5000); } //if mask is clicked jQuery('#mask').click(function() { jQuery(this).hide(); jQuery('.window').hide(); close.hide(); }); //if closeModel is clicked close.click(function() { jQuery('#mask').hide(); jQuery('.window').hide(); jQuery(this).hide(); }); //if banner is clicked jQuery('#zxc').click(function() { jQuery('#mask').hide(); jQuery('.window').hide(); close.hide(); }); } }            

آرشیو ماهانهمرداد ۱۳۹۶

آرتریت نقرسی

• نقرس (gout) که به آن آرتریت متابولیک هم گفته می شود در اثر رسوب بلورهای مونوسدیم اورات یا اسید اوریک بر روی غضروف مفصلی، تاندون ها و بافت های مجاور آنها به وجود می آید. این بلورها موجب بروز التهاب و درد شدید می شوند. در...

آرتریت پسوریازیسی چیست

پسوریازیس (psoriasis)، واژه ای یونانی به معنی خارش است. پسوریازیس نوعی بیماری شایع پوستی است که با لکه های قرمز رنگ محدود پوشیده شده با پوسته های خشک نقره ای رنگ چسبنده که در اثر تولید بیش از حد سلول های اپی تلیال به وجود می آیند...

آرتریت روماتویید چیست

آرتریت روماتویید (rheumatoid arthritis) نوعی بیماری کلاژن مزمن، التهابی، مخرب و گاهی تغییر شکل دهنده خود ایمنی (اتوایمیون) است که با الاتهاب متقارن غشاهای سینوویال و افزایش اگزودای سینوویال مشخص می شود و به ضخیم شدگی غشاها و تورم مفاصل می انجامد. معمولاً آرتریت روماتویید در ابتدا...

آرتروز انگشت شست دست

• التهاب و آرتروز قاعده ی انگشت شست دست در خانم ها شایع تر از آقایان است و معمولاً بعد از ۴۰ سالگی ایجاد می شود. سابقه ی شکستگی های قبلی یا سایر آسیب های مفصلی احتمال ایجاد التهاب را افزایش می دهد. • نشانه های بیماری...

آرتروز مچ دست

• آرتروز مفصل مچ دست با تورم، درد، محدودیت حرکت و ضعف مچ تظاهر می یابد. • استخوان های تشکیل دهنده ی مچ دست عبارتند از دو استخوان زندزبرین (رادیوس) و زندزیرین (اولنا) و چهار استخوان مچ دست. • تشخیص بر اساس معاینه فیزیکی، سابقه ی بیماری...

آرتروز مفصل آرنج

• آرتروز مفصل آرنج در اثر آسیب دیدگی قبلی، مانند در رفتگی یا شکستگی سطح مفصل و نیز به دلیل تخریب تحلیل رفتگی غضروف مفصلی در اثر افزایش سن روی می دهد. • آرتروز مفصل آرنج از نادرترین آرتروز ها به شمار می آید زیرا مفصل مزبور...

آرتروز مفصل شانه

• مفصل شانه متحرک ترین مفصل بدن به شمار می آید ولی به دلیل دامنه ی حرکت، ناپایدارتر از سایر مفاصل است. مفصل شانه از نقاط شایع آسیب دیدگی بدن است. برجستگی کروی شکل سر استخوان بازو بزرگ تر از حفره استخوانی ای است که این برجستگی...

آرتروز مچ پا و خود پا

• ۲۸ استخوان و بیش از ۳۰ مفصل در پا وجود دارد. بیش از همه ی مفاصل اندام تحتانی، مفصل مچ پا و سپس سه مفصل پشت پا، مفصل قسمت میانی پا و مفصل انگشت شست پا با اولین متاتارس (بخشی از پا که در فاصله ی...

آرتروز مفصل زانو

• در آرتروز زانو، مبتلا به تدریج خش و نازک می شود و استخوان اطراف آن به شکل ضخیم تر شدن واکنش نشان می دهد. استخوان واقع در لبه ی مفصل به سمت بیرون رشد می کند و اُستئوفیت ها را می سازد. رشد استخوان به سمت...

آرتروز مفصل ران

• مفصل ران مانند سایر مفاصل در خطر«آرتریت پارگی و ساییدگی» (آرتروز) قراردارد. در صورت وجود سابقه ی فامیلی، احتمال ابتلای فرد به این بیماری بیشتر است. • آرتروز مفصل ران در افراد مسن، چاق یا افراد دارای سابقه ی آسیب دیدگی مفصل مزبور شایع تر است....