آرشیو سالانه۱۳۹۵

توده‌های تخمدانی در نوجوانی

توده‌های تخمدانی: در این دوران نیز کیستهای فونکسیونل تخمدانی شایع است که دارای اندازه متفاوت ( معمولا ۲ تا ۸ سانتیمتر) هستند و اکثراَ به یک دوره درمان ۲ تا ۳ ماهه با ocp پاسخ می‌دهند.

توده های لگنی در دوران کودکی

لگن در دوران کودکی بطور نسبی کوچک است و لذا بسیاری از توده‌های آن به صورت توده شکمی تظاهر می‌کند.

طب مکمل درمان سرطان پستان

نقش طب مکمل در درمان موادر نسبتاَ پیشرفته سرطان پستان به خوبی روشن و آشکار شده است و از آن به عنوان یک درمان کمکی در سرطان پستان

تدابیر درمانی سرطان پستان

بطور کلی امکان درمان تقریباَ قطعی درجات I و II سرطان پستان وجود دارد( پارشیل ماستکتومی با برداشتن غدد لنفاوی آگزیلاری و در پی آن رادیو تراپی و در مواردی شیمی درمانی).

آشنایی با درجه بندی سرطان پستان

رایج‌ترین روش درجه بندی سرطان پستان استفاده از سیستم TNA است که براساس اندازه تومور، گرفتاری غدد لنفاوی و متاستاز صورت می‌گیرد. پیش آگهی بیماری رابطه بسیار قوی با اندازه تومور و وضعیت درگیری غدد لنفاوی آگزیلاری دارد.

آشنایی با انواع سرطان پستان

شایعترین محل سرطان پستان ربع فوقانی خارجی پستان و سپس قسمت مرکزی ( ساب آرنولر) است حدود ۹۰% سرطانهای پستان برخاسته از اپی تلیوم مفروش کننده مجاری متوسط و بزرگ شیری ( Ductal carcinoma) (70%) و مجاری انتهایی شیری لوبولر ( Lobular carcinoma) (10%) هستند

ریسک فاکتورهای سرطان پستان

مهمترین ریسک فاکتور سرطان پستان، عامل ارث ( موتاسیون ژنی و در درجه بعد سابقه خانوادگی) و بعد از آن سن است ( بیش از دوسوم سرطانهای پستان در افراد ۵۰ سال به بالا رخ می‌دهد).

اطلاعاتی در مورد نکروز چربی

نکروز چربی در اثر تروما ( نظیر ضربه، جراحی پستان و …) و ندرتاَ به طور خودبخودی بروز می‌کند و اهیمت آن در شباهت بسیار زیاد تابلوی بالینی و ماموگرافیک آن با سرطان سینه است و از نظر بالینی به صورت یک توده دردناک نسبتاَ سفت با...

طب مکمل برای درمان نفاسی پستان

با یک رژیم غذایی مناسب و ترکیبی از مکمل‌ها در اکثر موارد می‌توان FCC را بخوبی تحت کنترل در آورد و تا حدی نیز درمان نمود.

تدابیر درمانی نفاسی پستان

موارد خفیف تا متوسط بیماری را می‌توان به صورت سرپایی درمان نمود. اما موارد شدید، یا مقاوم یا آبسه پستان بایستی در بیمارستان درمان شود. اساس درمان این نوع ماستیت تجویز آنتی بیوتیک و تخلیه مکرر پستان است.