کنترل فشار روحی برای پیشگیری از بیماری های قلبی

این مورد در بخش قبل توضیح داده شده است در این بخش هم تکنیکهایی جهت کاهش اثرات فشارهای روحی بر بیماریهای قلبی معرفی می شوند. توجه کنید که جهت فراگیری کامل کنترل فشارهای روحی و روانی به کتابهایی در این مورد و با مختصصان روانشناسی مراجعه نمائید.

روش اول : یک دستگاه سنجش فشارخون تهیه کنید در حالتهای مختلف و در روزهای متفاوت فشار خون خود را اندازه بگیرید. توجه کنید که چه کارها و چه فکرهایی باعث کاهش فشارخون شما می شود، سعی کنید این کارها را بیشتر انجام دهید. همچنین توجه کنید که چه کارهایی باعث افزایش فشارخون شما می شوند و از آن کارها دوری نمائید.

روش دوم : در مکانی که سروصدای زیادی وجود ندارد نور، گرما و … آن نیز خوب و راحت می باشد، به آرامی روی زمین دراز بکشید کمی جابجا شوید تا احساس راحتی در تمام بدن شما وجود داشته باشد. اکنون چشمهای خود را آرام ببنید فقط به نفسهای خود فکر کنید و آنها را بشمارید:

سعی کنید آرام نفس بکشید و به آرامی تعداد نفسهای خود را بشمارید. وقتی به شماره ده رسیدید، یکی یکی به اعضاء خود فکر کنید. البته به پاهای خود تا از زانو، سپس به پاها از زانو به بالا، بعد از آن به قسمت شکم بعد قسمت سینه، دستها تا آرنج، دستها از آرنج به پائین، گردن و سر . به هر عضوی که توجه می کنید، احساس کنید که راحت و آرام می شود.

برای اینکه راحتی را بهتر احساس کنید می توانید با توجه به هر عضوی عضلات آن را منقبض کنید و پس از چند ثانیه آن را رها سازید و بعد از رها کردن عضله به آرامش آن فکر کنید و از آرامش آن لذت ببرید.

روش سوم : در مکان آرامی، روی زمین دراز بکشید و چشمهای خود را به آرامی ببندید فکر کنید که دو نقطه نورانی یکی روی پای راست و یکی روی پای چپ شما قرار گرفته اند. این دو نقطه شروع به حرکت می کنند و آرام آرام از پاهای شما به سمت بالا می آیند تصور کنید که این نقاط از هرجایی که رد می شوند باعث بی حالی و سستی آن قسمت می شوند، گویا باعث خواب رفتن آن قسمت از بدن شما می گردند.

این نقاط آرام آرام از پاهای شما می گذرند و در حالی ک باعث گرم و سنگین شدن آنها شده اند به شکم شما می رسند. احساس خوبی به شما دست می دهد این حالت شلی شکم خود را دوست دارید. حالا نقاط به سینه شما رسیده اند آنها به شما آرامش می دهند و باعث می شوند تا قلب شما آرام بتپد. این نقاط مدتی در سینه شما باقی می مانند و حرکت خود را آهسته تر می کنند، تا آرامش کاملی به قلب شما بدهند. سپس به سمت دستهای شما حرکت می کنند و آنها را سنگین و شل می نمایند.

بعداز آن به سمت گردن و سرشما حرکت کرده و با گذشن از آنها باعث راحتی آنها می شوند.

سطح ۱ گوناگون مطالب برگزیده

ارسال نظر