کاهش چربی دور شکم با تمرینات ورزشی

بسیاری از افراد در پی این هستندکه چربی را از نقاط مشخصی از بدن مانند شكم، باسن و ران کاهش دهند. باید توجه داشت که از نظر علمی نمی توان قسمت خاصی از بدن را درنظرگرفت و به طور موضعی چربی های ان را مصرف کرد، در واقع، تلاش برای کاهش موضعی چربی بی حاصل است. هنگام ورزش انرژی مورد نیاز منحصرا از ذخایر چربی عضلات فعال تامین نمی شود، بلكه از سراسر بدن تهیه می شود. بنابراین، تمرین روی گروه عضلانی خاص، ممکن است باعث افزایش تونوس عضلاتی و همچنین قدرت آن گروه عضلاتی شود، ولی چربی از تمام نقاط بدن کاهش می یابد.

‏درحال حاضر تبلیغات زیا،ی در مورد این که کارکردن با وسایل چربی سوز، چوبی شکم را از بین می برد انجام می شود. با توجه به نكات بالا این دستگاه ها نمی توانند به کم کردن چربی فقط در قسمت خاصی از بدن كمكی بکنند. برای سوزاندن چربی برای مثال، شكم، باید تمریناتی را انتخاب کردکه هم شامل ورزش های کمک کننده به قلب و عروق و هم شامل ورزش ها و تمرینات استقامتی باشند و همچنین دركنار این تمرینات هوازی از وسایل چربی سوزی موضعی هم استفاده گردد.

‏تعداد کسانی که به اشتباه تصور مي کنند انجام حرکت دراز و نشست باعث کم شدن چربی از ناحیه شکم می شود،کم نیست. دراز ونشست جزو تمرینات برهوازی است که در اين دسته ورزش ها بدن از ذخایرگلیکوژن مصرف می کند و معمولا برای آب کردن چربی باید ورزش های هوازي طولانی مدت که حدود ۴۰ ‏دقیقه است انجام داد.

‏باید توجه داشت که چربی سوزی و عضله سازی با حجم زیاد به طورهم زمان امکان پذیراست. به این دلیلکه وقتی می خواهید عضله سازی کنید، باید بیش از مقداری که می سوزانیدف کالری مصرف کنید، اما برای سوزاندن چربی باید بیش از میزان مصرف تان،کالري بسوزانید.

به علت کهولت و تغييرات بافتی و ساختاری، انجام فعالیت های زیر برای سالمندان ممنوع است و منجر به مرگ ناگهانی آنها می شود. فشار يك باره به قلب سالمند در تمرینات استقامتی طولانی مدت، سونای خشك و بخار طولانی مدت، پریدن و جهیدن، حرکات سریع و دویدن های سریع، تداخل در تنفس سالمند با راه رفتن سریع، فعاایت در سطوح شیب دار به علت عدم تعادل، تمریناتی با افزایش فشار به سر، استفاده از دستگاه هاي ورزشی در منزل، حرکات قدرتی تک مفصلی، به كارگیری وزنه های آزاد و سنگین.

سطح ۱ مطالب برگزیده ورزش و زیبایی

ارسال نظر