چگونه در مواقع خاص نه بگوییم؟(۸)

آرزوی هر کسی است که بتواند مواقعی که نیاز است نه بگوید و تحت هیچ شرایطی مجبور به گفتن نه اجباری نباشد.

* سناريو

«ایمیلی با این مضمون دریافت می کنید: «می توانیم همدیگر را ملاقات کنیم»؟

اینجا چه اتفاقی افتاده است: صدها ورودی قرار ملاقات ها را چک کردهاید و به آخرین مورد که می رسید به ایمیل جالبی بر میخورید. عکس او را دیده اید و میتوان گفت که فرد قابل قبولی است. مدتی است که از طریق ایمیلی با هم ارتباط دارید و حالا او میخواهد رو در رو با شما ملاقات کند. و بله، اما چیزهای دیگری که او در مورد خودش برایتان نوشته اندکی شما را دچار تردید کرده است.

پاسخ: «نه، فکر نمی کنم فکر خوبی باشد». هیچ توضیح دیگری ندهید.

هشدار: از این نترسید که احساسات «دوستی» را که اصلاً نمی شناسید جریحه دار کردہ اید. به حسی خود اطمینان داشته باشید و وقت خود را تلف نکنید. روی کار دیگری کلیک کنید.

* سناريو

«ان شخصی را که آن طرف ایستاده نگاه کن، خیلی جذاب است، مرتب به تو نگاه میکند. برو و با او صحبت کن».

اینجا چه اتفاقی افتاده است: دوست شما در واقع در حال تحقیر شما است و شما را فردی ضعیف و ترسو میداند. آنها به هر طریقی شده می خواهند به شما بخندند. در واقع از شما توقع دارند که حتماً با آن شخصی صحبت کنید، زیرا آنها اینطور میخواهند.
پاسخ: «اگر می خواست با من حرف بزند خودش پیشقدم می شد».
هشدار: سعی نکنید کارهایی را انجام دهید که فکر می کنید خطرناک است و خودتان هم تمایلی به انجام آنها ندارید.

گوناگون

ارسال نظر