چگونه در مواقع خاص نه بگوییم؟(۴)

اصلی ترین مشکلات این روزهای مردم این است که نمی توانند در مواقع خاص نه بگویند و به خاطر همین وارد مشکلاتی می شوند که نباید بشوند.

* سناريو
«ما برای «جیک» یک مهمانی فوق العاده ترتیب دادهایم. تو هم میایی»؟
چه اتفاقی افتاده است: شما دوست صمیمی «جیک» نیستید، شاید اصلا از او خوشتان هم نیاید. از اینکه به مهمانی او دعوت شده اید تعجب کردهاید زیرا سالها پیش با «جیک» اختلاف پیدا کرده و از آن به بعد با هم قهر بوده اید. شخصی که شما را به این مهمانی دعوت کرده از این موضوع بی اطلاع است.
پاسخ: کاملاً بی پرده بگویید «نه، متشکرم، ای کاشی میتوانستم» این پاسخ به راحتی شما را از چنین شرایط دشواری می رهاند. در مورد اختلافاتی که با «جیک» دارید لزومی ندارد به کسی توضیح دهید.

هشدار: شخصی که با شما تماس گرفته می تواند با اشخاص دیگری سرگرم باشد و اهمیتی به این نمی دهد که شما چه احساسی به جیک دارید و یا اوچه فکری در مورد شما می کند.

* سناريو

«برای چند روز به شیکاگو می آیم، بنابراین وقت زیادی را برای با هم بودن خواهیم داشت».

اینجا چه اتفاقی افتاده است: شما هم مایل به دیدن دوستتان هستید اما میدانید که او انتظار دارد تمام وقت در اختیارش باشید. او بسیار خودبین و خودگرا است. اگر یک ساعت را هم با او نگذرانید تا به کارهای شخصی اتان برسید با حالتی حق به جانب به شما خواهد گفت: «اوہ، فکرمی کردم از دیدن من خوشحالی میشوی».

پاسخ: «این هفته بسیار گرفتارم – نمیتوانم تمام مدت با تو باشم اما حتما سری به تو خواهم زد».

هشدار: زندگی پرمشغله خود را متوقف نکنید و به دوستتان اجازه ندهید تا آن را با سرگرمی هایش تنها به خود اختصاص دهد. تنها زمانی کنارشی نباشید بالاخره خود را به نوعی سرگرم می کند.

جاذبه اجتماعی

یاد بگیرید که از وقتتان نهایت استفاده را ببرید زیرا زمان با ارزشی ترین چیزی است که در اختیار دارید. وقتی وقتتان را برای افراد و خواسته هایشان صرف می کنید دیگر زمانی برای رسیدگی به نیازها و آنچه برایتان مفید است را نخواهید داشت. درست است، جاذبه اجتماعی، همیشه در دسترسی بودن و برای دیگران تأثیرگذار بودن بسیار خوب است و به شما کمک میکند تا همیشه در جمع بدرخشید. اما اندکی دور بودن از دیگران شما را آزاد می گذارد تا یک دوست، شریک، پدر یا مادر و یا همکار خوبی باشید زیرا این فرصت را به دیگران می دهید تا بیشتر به شما توجه کنند. با انجام کارهای دیگران، تنها خود را در نظر آنها کم ارزش می کنید.

گوناگون

ارسال نظر