چگونه در مواقع خاص نه بگوییم؟(۳)

نه گفتن هم مانند مسائل دیگر نیاز به اصولی دارد که این اصول را برای شما عزیزان آماده کرده ایم. با ما همراه شوید.

* سناريو

«سعی کن از ۲۱ تا ۲۸ این ماه را برای خودت برنامهای ترتیب ندهی؟ شاید یکی از این چند روز را برای شام بیرون رفتیم. الان نمی توانم بگویم چه روزی ممکن است برای خودمان برنامهای پیش بیاید».

اینجا چه اتفاقی افتاده است: در ابتدا شما برای این چند روز برنامه خاصی ندارید. بنابراین دلیلی برای مخالفت کردن نیست. اما چیزی که واقعاً برایتان عجیب است این است که چرا آنها واقعاً یک روز مشخصی را تعیین نکردند. یعنی ممکن است منتظر برنامه بهتری باشند؟

پاسخ: «نه، ما از حالا نمیتوانیم برای دو هفته آینده برنامه ریزی کنیم. بیائید از همین حالا یک روز را مشخص کنیم».

هشدار: اگر دوستانتان در مورد مشخص کردن قرارها تعلل به خرج میدهند و یا شما را معلق نگه می دارند، این سؤال را از آنها بپرسید که دار لیست برنامه هایشان رتبه چندم را به شما اختصاص داده اند.

* سناريو

«فقط با خودت سالاد بیاور، بقیه چیزها را خودم آماده میکنم».

اینجا چه اتفاقی افتاده است: «مگی» با تو تماس گرفته است تا برای تعطیلات آخر هفته تو را به مهمانی کوچک شامی که در خانه اش ترتیب داده است دعوت کند. شما بسیار خسته اید و دو مسأله در ذهنتان وجود دارد. أصلاً حوصله سالاد درست کردن ندارم، از کاهو شستن هم متنفرم. وقتی خسته اید توانایی مخالفت کردن شما به حداقل می رسد و سعی می کنید هر چیزی را قبول کنید. چیزی که باید به آن فکر کنید این است. چه چیز دیگری را غیر از سالاد می توانید اماده کنید؟

پاسخ: «نه، سالاد نه. من توشیدنی را میآورم».

هشدار: وقتی روز خسته و پراضطرابی را گذراندهاید دیگران در بله گرفتن از شما موفق تر هستند.

گوناگون

ارسال نظر