چگونه در مواقع خاص نه بگوییم؟

خیلی از ماها حتما در شرایطی قرار گرفته ایم که نتوانستیم نه بگوییم و بخاطر همین دچار دردسر جدی شده ایم. برای رفع این مشکل با ما همراه شوید.

* سناريو

«گارسون رستوران صورتحساب را روی میز میگذارد. دوستتان هیچ زحمتی به خود نمی دهد که حتی مبلغ را ببیند این شما هستید که آن را میپردازید».

اینجا چه اتفاقی افتاده است: شما به این ایمان دارید که فردی دست و دلباز هستید اما از اینکه هر دفعه که برای غذا خوردن بیرون می روید این شما هستید که صورتحساب را میپردازید خسته شده اید. با این وجود دوست ندارید در این مورد با او صحبت کنید زیرا پیش کشیدن مسائل مالی در عالم دوستی، شما را شرمنده می کند. این کار را انجام دهید. دفعه دیگر که با او بیرون می روید به او بگوئید که این بار نوبت او است که حساب کند، کارت اعتباریتان را در خانه بگذارید و پول کمی را همراه داشته باشید.

پاسخ:رک باشید: «اصلاً دوست ندارم در این مورد صحبت کنم، اما نمی توانم همیشه تو را مهمان کنم. باید در مورد مسائل مالی ام دقت بیشتری داشته باشم. امشب را من میپردازم. اما از دفعات بعد دونگی حساب می کنیم».

هشدار: این واقعیت که دوستتان همیشه پول کمی در کیف و یا در کارت اعتباریش دارد مشکلی شما نیست. او از قبل میدانسته با هم به رستوران می روید و باید در مقابل پاسخ «نه» شما آماده باشد.

سناريو

«مثل سال گذشته می خواهم یک هفته به شهر بیایم. می توانم در خانه تو بمانم »؟

اینجا چه اتفاقی افتاده است: در شروع به نظر میرسد تنها باید جای خواب و صبحانه مهمانانتان را مهیا کنید. شما هم از در کنار آنها بودن لذت می برید اما آنها حالا حالاها ماندگار هستند. شش سال است که هر سال مهمان شما می شوند و دیگر صاحب اختیار خانه و زندگی اتان شده اند. او در مورد اتفاقاتی که هر روز برایش میافتد گزارش مفصلی به شما میدهد. روزهای اول را میتوانید تحمل کنید اما کم کم اندکی مشکل میشود، دیگر بسی است شخصی دیگری را جایگزین کنید.

پاسخ: «من اینطوری راحت نیستم».

هشدار: از اینکه عذر کسی را بخواهید احساس گناه نکنید. وقتی بیش از حد ماندگار می شود، این حق شما است که حریم شخصی خانه اتان را حفظ کنید و به خود حق دهید بیش از این مهمان نوازی نکنید

گوناگون

ارسال نظر