چه ارتباطی بین کالری و چاقی وجود دارد؟

تاکنون مطالب زیادی درباره کالری غذا نگفته ام، زیرا میخواستم ابتداء بر این حقایق تأکید نمایم که موفقیت های بدست آمده چندان ارتباطی با رژیم غذایی ندارد راه جدید و طبیعی که پر از سلامتی و شادابی است؛ طریق نوع تغذیه خوبی است که به شما شانس کم کردن وزن بدهد بله از مهمتر آنکه هنگامی که به وزن ایده آل خود رسیدید بتوانید آنرا ثابت نگاهدارید.

با توجه به این نکات مهم اکنون زمان آن فرا رسیده که درباره کالری و آنچه درباره کالری منظور شده صحبت کنیم. آنچه تاکنون به شما گفته ایم شما را قادر می سازد که با تغییر در عادات غذا خوردن را موفقیت را بدست آورید. همچنین فایده این بحث آن است که مروری بر تکنیکهای خوردن داشته باشیم و اطلاعات جدیدی در اختیار شما قرار دهیم.

به نظر من اساسی ترین حقیقت آن است که وقتی شما ۳۰۰۰ کالری غذا می خورید. با توجه به نیازهای متابولیسمی و تمرینات ورزشی که دارید و نتوانید آنرا بسوزانید شما ۴۵۰ گرم چربی در بدن انبار می کنید، و یان جنبه تئوری آن است.

با شروع انبار کردن چربی در بدن همزمان آب نیز در بدن ذخیره می شود. حتی سلولهایی که چربی در خود انبار می کنند به ناچار وزن پیدا می کنند، تا بتوانید در شرایط جدید به حیات خود ادامه دهند.

به عبارت دیگر اگر هر روز ۱۰۰ کالری پرخوری کنید، در پایان ماه که ۳۰ روز است ۴۵۰ گرم چاق می شوید یا چربی در بدن انبار کرده اید و اگر ۱۰۰ کالری کمتر از نیاز بدن خود مصرف کنید، در پایان ماه ۴۵۰ گرم لاغر می شوید.

حال اگر تصور کنید که شما در هر روز ۱۰۰ کالری کمتر از نیاز عادی بدن در تمام سال بخورید آیا می شوید گفت که ۵/۵ کیلو لاغر می شوید؟ و یا در طول ۲ سال ۱۱ کیلو و در طول ۲۰ سال ۱۱۰ کیلو وزن از دست می دهید ؟ اگر چنین باشد نباید دیگر وجود خارجی در زمین داشته باشید ! خوشبختانه باید گفت که از دست دادن وزن بدین طریق نخواهد بود.

توجه کنید : وقتی شما ۴۵۰ گرم وزن اضافی خود را از دست دادید، در این مرحله بطور اتوماتیک تعداد کالری هایی که در روز می سوزانید ۱۰ کالری کمتر خواهد بود و به عبارت دیگر ۱۰۰ کالری را که از برنامه غذایی خود حذف کرده اید، دیگر تأثیر بیشتری روی وزن جدید شما نخواهد داشت، در اینصورت شما ۵/۴ کیلو لاغر شده اید و در این وزن ثابت خواهید ماند. برعکس اگر شما در روز ۱۰۰ کالری به غذای خود اضافه کنید، مطمئن باشید که ۵/۴ کیلو به وزن شما اضافه خواهد شد.

قابل ذکر است که ما پا را از حالت تئوری فراتر قرار دادیم و تمام موارد طرح شده را با دقت و ممارست ابتدا روی حیوانات آزمایشگاهی تجربه کرده، سپس در عمل از شاگردان یاری جسته ایم و نتایج حاصل تقریباً همان بود که برایتان شرح داده ایم.

چه ارتباطی بین کالری و چاقی وجود دارد؟

تغذیه و سلامتی

ارسال نظر