هیپرلیدروز یا تعرق شدید و نحوه درمان آن

بهتر از خوشبو بودن، بد نبودن است! اگر بدن بویی داشته باشید، با هیچ نوع عطر، حتی گرانبهاترین آنها نمی توانید بوی بد را از بدن بگیرید و با مصرف عطر، بدتر نیز خواهد شد. زیرا بوی عرق بدن با بوی عطر درهم می آمیزد و بوی ناخوشایندتری می سازد.

برای آنکه همیشه خوشبو باشید، هر روز حمام کنید. زیرا زمانی که بدن کثیف باشد، عرق بد بو می شود.

افزون برآن، از سبزی به مقدار بیشتری استفاده کنید. زیرا کلروفیل سبزیها، باکتریهایی را که بوی بد بدن را به وجود می آورند از بین می برد. در نتیجه، اگر سبزی به مقداری بیشتری مصرف کنید و از مصرف گوشت کم کنید، بدنتان بدبو نخواهد بود. به ویژه در فصل گرما و زمانی که بدن در حال فعالیت است، مقدار عرق بیشتر می شود. بنابراین حمام روزانه و مصرف بیشتر سبزی لازم است. در این زمان، افزون بر مصرف کلروفیل، ویتامین B هم موثر است. قارچ و بادام زمینی به دلیل داشتن ویتامین B می توانند در رفع مشکل کمک موثری باشند.

گوشت در بدبو کردن بدن عامل بسیار مهمی است. اگر می خواهید بدن بد بویی نداشته باشید از مصرف گوشت بکاهید و به جای آن سبزی و میوه را در برنامه غذاییتان بگنجانید.

عرق به مقدار زیاد

عرق ریزی شدید را به زبان علمی هیپرئیدروز می گویند. این عارضه ممکن است در تمام بدن و یا در بخشهای خاصی از بدن ایجاد شود. علت تعریق زیاد ممکن است بیماریهای گوناگون مانند دیابت قندی یا سل و … یا بیماری عصبی مانند اضطراب و هیجان باشد. گاهی هم به دلیل مصرف داروهایی مانند آسپیرین و یا در اثر گرما، بر شدت تعریق افزوده می شود.

عرق ربزی زیاد، به ویژه در ناحیه دست و پا سبب ناراحتی و گاه شرمندگی می شود و آرامش را سلب می کند. افزون بر این، باعث می شود که پوست دست و پا به تدریج ضخیمتر شود و تغییر رنگ دهد. ناخنها هم در نوع شدید آن ممکن است تغییر شکل دهد.

در نوجوانان، تعریق شدید به ویژه در کف دستها، در غالب موارد به دلیل هیجان و اضطراب است.

عرق به مقدار زیاد

عرق ریزی شدید را به زبان علمی هیپرئیدروز می گویند. این عارضه ممکن است در تمام بدن و یا در بخشهای خاصی از بدن ایجاد شود. علت تعریق زیاد ممکن است بیماریهای گوناگون مانند دیابت قندی یا سل و … یا بیماری عصبی مانند اضطراب و هیجان باشد. گاهی هم به دلیل مصرف داروهایی مانند آسپیرین و یا در اثر گرما، بر شدت تعریق افزوده می شود.

عرق ربزی زیاد، به ویژه در ناحیه دست و پا سبب ناراحتی و گاه شرمندگی می شود و آرامش را سلب می کند. افزون بر این، باعث می شود که پوست دست و پا به تدریج ضخیمتر شود و تغییر رنگ دهد. ناخنها هم در نوع شدید آن ممکن است تغییر شکل دهد.

در نوجوانان، تعریق شدید به ویژه در کف دستها، در غالب موارد به دلیل هیجان و اضطراب است.

درمان هیپرلیدروز

برای درمان، پزشک ابتدا علت هیپرئیدروز را جستجو می کند و بعد راه حلهایی ارائه می دهد.اگر تعریق زیاد به دلیل بیماری باشد، با بهبود بیماری، از شدت آن کاسته خواهد شد و به حد طبیعی خواهد رسید .در مواردی که علت بروز عرق شدید، حالتهای عصبی و هیجانی باشد، نیز پزشک داروهایی تجویز خواهد کرد. اما آنچه به طور کلی در تمام موارد باید رعایت شود، نکات زیر است :

 • پوشیدن جورابهای نخی تمیز و تعویض روزانه آنها؛
 • شستشوی روزانه پاها در صورت لزوم دو تا سه بار در روز ؛
 • تعویض روزانه لباسهای زیر و استفاده از زیر لباسهای نخی؛
 • کوتاه کردن موهای زیر بغل ؛
 • دوش گرفتن روزانه برای درمان عرق پا، از پودری حاوی ۲% اسیدسالیسیلیک در پودر تالک پودر برویک استفاده کنید. به این ترتیب که پس از شستن و خشک کردن پا، مقداری پودر روی پا و داخل جوراب بپاشید.شبها، پیش از رفتن به رختخواب پاهایتان را بشویید تا پودر روی آن باقی نماند.
 • مهمتر از همه اینکه هرروز جورابهایتان را عوض کنید و بشویید. استحمام روزانه ضروری است و برای نتیجه گیری بهتر، دست کم روزی دو یا سه بار پاهایتان را بشویید و پس از خشک کردن پودر بزنید.
 • در کنار رعایت این نکات بهداشتی که تأثیر فراوانی در سلامت و تمیزی بدن دارد، از لوسیونی حاوی ۳% اسیدتانیک و سولفات روی یا اسید سالیسیلیک در ادوکلن می توانید استفاده کنید.

برای درمان، پزشک ابتدا علت هیپرئیدروز را جستجو می کند و بعد راه حلهایی ارائه می دهد.اگر تعریق زیاد به دلیل بیماری باشد، با بهبود بیماری، از شدت آن کاسته خواهد شد و به حد طبیعی خواهد رسید .در مواردی که علت بروز عرق شدید، حالتهای عصبی و هیجانی باشد، نیز پزشک داروهایی تجویز خواهد کرد. اما آنچه به طور کلی در تمام موارد باید رعایت شود، نکات زیر است :

 • پوشیدن جورابهای نخی تمیز و تعویض روزانه آنها؛
 • شستشوی روزانه پاها در صورت لزوم دو تا سه بار در روز ؛
 • تعویض روزانه لباسهای زیر و استفاده از زیر لباسهای نخی؛
 • کوتاه کردن موهای زیر بغل ؛
 • دوش گرفتن روزانه برای درمان عرق پا، از پودری حاوی ۲% اسیدسالیسیلیک در پودر تالک پودر برویک استفاده کنید. به این ترتیب که پس از شستن و خشک کردن پا، مقداری پودر روی پا و داخل جوراب بپاشید.شبها، پیش از رفتن به رختخواب پاهایتان را بشویید تا پودر روی آن باقی نماند.
 • مهمتر از همه اینکه هرروز جورابهایتان را عوض کنید و بشویید. استحمام روزانه ضروری است و برای نتیجه گیری بهتر، دست کم روزی دو یا سه بار پاهایتان را بشویید و پس از خشک کردن پودر بزنید.
 • در کنار رعایت این نکات بهداشتی که تأثیر فراوانی در سلامت و تمیزی بدن دارد، از لوسیونی حاوی ۳% اسیدتانیک و سولفات روی یا اسید سالیسیلیک در ادوکلن می توانید استفاده کنید.

مراقبت از پوست

ارسال نظر