نکات بهداشتی که در تهیه و مصرف یخ، آب و نوشابه های داخل بطری باید رعایت کرد

از آنجا که یخ نیز می تواند آلودگی را در خود حفظ کند، لذا آن را باید از آبی که بخوبی تصفیه شده باشد ساخت. بهتر است به جای آن یخ را در داخل نوشابه بریزیم، ظرف نوشابه را در یخ بگذاریم، مگر اینکه اطمینان قطعی داشته باشیم که یخ آلودگی ندارد. در مورد آبهای گازدار و نوشابه هایی که در بطریهای سربسته به فروش می رسند نیز باید این نکته مهم را به خاطر سپرد که جای دادن آب و نوشابه در بطری سربسته تضمینی برای پاکی آن نیست.

وقتی این آبها را در بطریها می ریزند با وجود اینکه به مرور زمان تعداد باکتری های آنها کاهش می یابد، اما تخم های انگل ممکن است مدت زیادی زنده بمانند. انیدرید کربنیک موجود در آبها و نوشابه های گازدار از رشد و تکثیر باکتری ها جلوگیری می کند، اما عمل آن انتخابی است، زیرا بعضی از موجودات زنده مقاومت بیشتری دارند. افزون گاز کربنیک له تنهایی برای سالم کردن نوشابه کافی نیست و بهترین روش آن است که فقط نوشابه هایی را مورد استفاده قرار دهیم که اطمینان داریم در موسسات قابل اعتمادی (موسساتی که مواد اولیه سالم به کار می برند و استاندارد و کار انها قابل قبول است) تهیه شده اند.

فاضلاب

فاضلاب ممکن است از راههای زیر باعث انتشار بیماری شود :

آلوده کردن منابع خصوصی یا عمومی اب آشامیدنی اعم از زیرزمینی یا سطحی
آلوده کردن خاک به عوامل بیماری زا و تخم انگل ها
آلوده کردن مراکز شنا و تفریحات تابستانی
آلوده کردن آبهای زراعتی و سبزیها
آلوده ساختن ماهیها و حیوانات دریایی دیگر که به مصرف تغذیه می رسند.

بنابراین جمع آوری و دفع درست و بهداشتی فضولات انسانی، مانند تأمین آب پاک از اهم موارد یک برنامه بهسازی محیط زیست است و سبب می شود که :

میزان مرگ و میر کاهش یابد.
بیماریهای عفونی و انگلی کم شود.
سطح سلامت افراد جامعه بالا برود.
نیروی کار و تولید افزایش پیدا کند.

سطح ۱ گوناگون مطالب برگزیده

ارسال نظر