نصب دندان های مصنوعی

دو شیوه متداول برای نصب دندان های مصنوعی وجود دارد. می توان دندان ها را کشیده به لثه و فک فرصت ترمیم داده و سپس دندان های مصنوعی را نصب کرد یا اینکه می توان دندان های مصنوعی را از قبل آماده کرده و بلافاصله بعداز کشیدن دندان ها در محل قرارداد.

نصب فوری دندان های مصنوعی برای همه افراد مناسب نیست، دندان پزشک وضعیت دهان را بررسی کرده و بهترین شیوه را به شما پیشنهاد خواهد داد. نصب فوری دندان ها، شما را از اینکه تا مدتی رنج بی دندانی را متحمل شوید نجات می دهد اما در اغلب موارد، باید پس از ترمیم فک، دوباره تنظیم شوند و در صورتی که شکل فک پس از کشیدن دندان ها به میزان زیادی تغییر یافته باشد لازم است سری جدیدی از دندان های مصنوعی ساخته شود.

یک سری کامل از دندان مصنوعی شامل پایه های کامل فوقانی و تحتانی است که روی لثه ها نصب می شوند. راه درمانی دیگر، استفاده از دندان های مصنوعی سوار شونده است. در مواقعی که تنها چند دندان قابل قبول در فک باقی مانده باشد می توان دندان های مصنوعی را به نحوی طراحی کرد که روی آن دندان ها سوار شوند.

دندان های مصنوعی سوار شونده تا حدودی پایدارتر از دندان های مصنوعی معمولی هستندو بنابراین احتمال زخم شدن دهان را کاهش می دهند ممکن است لازم شود قبل از نصب دندان های سوار شونده، اعصاب دندان های باقیمانده طی روشی به نام عصب کشی خارج شده و سپس این دندان ها پر شوند.

برای سالم نگهداشتن دندان های باقیمانده در زیر دندان مصنوعی باید آنها به دقت و به طور منظم تحت مراقبت قرار گیرند. در صورتی که استفاده از دندان سوار شونده برای شما امکان پذیر باشد یک دندان پزشک یا متخصص پروتز دندانی، آن را به شما توصیه خواهد کرد.
در همه انواع دندان های قابل برداشت (متحرک) لازم است آنها به طور دوره ای تنظیم شوند تا از ایجاد تخریب استخوانی و زخم های دهانی پیگشیری شود.

زیبایی بدن سطح ۱ مطالب برگزیده

ارسال نظر