نسبت های عوامل ریزش مو در بین زنان و مردان

نسبت های عوامل ریزش مو در بین زنان و مردان

همچنانکه که در فصول مختلف کتاب شرح داده شده است، ریزش موها به عوامل متعددی بستگی دارد. بسیاری از این عوامل تاکنون شناسائی شده، و برخی دیگر همچنان در پرده ابهام باقی مانده است.

آمار تقریبی که در این میان گرفته ایم، نشان می دهد، که به طور تقریب در حدود یک سوم خانمها و دو سوم آقایان، به سبب عوامل یاد شده در آمار، به ناهنجاریهای موثی دچار می شوند، و این علت ها فقط بخشی از مهمترین علل ریزش مو می باشد، که به آمارگیری تقریبی کشیده شده است.

ارائه این آمار هرگز به مفهوم و معنای آن نیست، که عوامل دیگری در کار نمی باشد. این آمار از بررسی هایی که بر روی حدود پانصد بیمار ریزش مو به عمل آورده ایم، گرفته شده است، و تا حدودی میزان صدماتی را که به ریشه ی موها می رسد، نشان می دهد. و در ضمن نمایانگر آن است، که چه عواملی بیشترین ریزش موها را دامن می زنند، و چه درصدی از مردم، با چه تعدادی از عوامل ریزش مو سروکار دارند.

با توجه داشت که از تعداد خانمها ۲۵/۲۹% و از تعداد آقایان ۷۵/۷۰% در عوامل زیرمشترک می باشند.

آمار نسبت های عوامل ریزش مو :

 1. ناراحتی اعصاب ۲۵/۷۵%
 2. ناراحتی فکری ۴/۵۴%
 3. شستشوی نادرست ۵/۸۱%
 4. ماساژ، چنگ زدن و برس کشیدن ۵/۸۶%
 5. کمبود آمیزش جنسی بطور طبیعی ۷۵/۶۴%
 6. ناراحتی های معده۲۵/۴۵%
 7. شوک ۲۵/۱۷%
 8. خونریزی های مختلف ۵/۱۵%
 9. مواد شیمیایی آرایشی ۵/۱۲%
 10. کمبود و ضعف خون در بدن ۲۳%
 11. تغییر آب۷۵/۶۵%
 12. سشوار ۲۵/۴۷%
 13. سیگار و مفردات دیگر ۴۲%
 14. مشروبات الکلی ۲۵/۳۱%
 15. شینیون (جمع بستن موهای سر خانمها) ۲۰%
 16. هوای آلوده محیط زندگی ۲۵/۳۵%
 17. خوابهای پریشان (کابوس)۷۵/۱۹%
 18. استفاده از شانه و برس دیگران ۵/۳۱%
 19. سرپوشهای مختلف۷۵/۳۶%
 20. برنامه های غذایی ناصحیح (سوء تغذیه)۵۶%
 21. مواد ارثی ۴%
 22. مصرف بی حد انواع گوشتها ۷۵/۹۸%

همانطوریکه توضیح دادیم، این آمار جنبه تجربی و تحقیقاتی داشته، و ما خود مبادرت به گرفتن چنین آماری کرده ایم، و در این آمار همه عوامل ریزش مو به طور دقیق در نظر گرفته نشده است، بلکه ذکر این علل بطور عمومی و کلی می باشد، و چنانچه توفیق بیشتری برای ادامه خدمت یافتیم، سعی برآن خواهیم کرد، تا آمارهای دقیق تری و کامل تری در این باره ارائه نماییم.

مراقبت از مو

ارسال نظر