مصرف کربوهیدرات و پروتئین برای ثابت نگه داشتن قند خون در دوران قاعدگی

بدن، واحد های ساخت و حفاظت از اندام ها، عضله ها، پوست، بافت ها و تمام توده عضلانی خود را از غذاهای حاوی پروتئین تأمین می کند. پروتئین برای داشتن بدن سالم نقش حیاتی دارد. اما خوردن مقدار بسیار زیاد کالری های پروتئین باعث قوی تر یا بزرگتر شدن عضله های بدن نخواهد شد، بلکه باعث بیش تر شدن مقدار چربی بدن می شود. منابع اصلی پروتئین عبارتند از، گوشت قرمز، ماهی، مرغ، سفیده تخم مرغ، پنیر، شیر و لبنیات، حبوبات و میوه مغزدار.

اگر ترکیب کربوهیدرات و پروتئین یا پروتئین به تنهایی در فاصله های منظم خورده شود، موجب کاهش ولع خواهد گردید. ممکن است زنی که مبتلا به سندروم می باشد خوردن غذا در فاصله های منظم را فراموش نماید در نتیجه دچار ولع برای خوردن مواد قندی و نشاسته ای می شود، لذا احتمال بروز افسردگی نیز ممکن است آشکار گردد. در چنین موقعیتی خوردن کربوهیدرات طبیعی بدون پروتئین می تواند مفید واقع شود.

پژوهشگران سروتین شیمیایی مغز را که تنظیم کننده خلق و خوی انسان است، به ولع و مصرف کربوهیدرات مربوط می دانند.

ممکن است آن چه را که ما ولع کربوهیدرات می نامیم و زن آن را تجربه می کند، نحوه فعالیت مغز برای ازدیاد ذخیره سروتین باشد وجود اسید آمینه تریپتوفان برای ساختن سروتین اساسی است.

زمانی که خانم ها مواد غذایی دارای کربوهیدرات مصرف می کنند، در رسیدن تریپتوفان به مغز، یعنی جایی که تولید سروتین ضروری است، کمک می کنند.

کربوهیدرات باید به تنهایی خورده شود تا بتواند ولع را فرونشاند، زیرا اگر پروتئین با یک کربوهیدرات مورد مصرف قرار گیرد، سایر اسیدهای آمینه های موجود در پروتئین می تواند مانعی برای ترپیتوفان در آمده و گذر آن را به مغز متوقف سازد به همین دلیل در صورتی که مواد غذایی دارای کربوهیدرات به تنهایی مصرف شود تریپتوفان از راه، رگها به مغز جاری می گردد. به مجرد آن که ولع برای خوردن کربوهیدرات در فرد ظاهر گردید او می تواند کربوهیدرات طبیعی مانند : سیب یا لوبیای سبز را انتخاب نموده و مورد مصرف قرار دهد، تا بدین شکل تولید تریپتوفان و سروتین را بالا ببرد.

زناشویی

ارسال نظر