ماساژ قسمت های مختلف پا (۲)

_ ماساژ مچ پا

همانند سایر مفاصل بدن، مچ پاها اغلب یک مخزن بزرگ کشش و وقفه دهنده ی جریان انرژی بین پاها و ساق های ماست. افرادی که دچار سفتی مچ پا هستند، ممکن است از سردی پاها رنج ببرند و بنابراین امکان دارد تماس کف پا با زمین را احساس نکنند.

ماساژ دادن مچ پاها نه تنها به حفظ انحناء پذیری بلکه به جریان انرژی نیز کمک می کند؛ همچنین تشکیل مایع در بافت را کاهش می دهد.

سه نوع حرکت اصلی وجود دارد که اغلب اوقات برای ماساژ مچ پاها استفاده می شود که آنها عبارتند از چرخاندن، خم کردن و کشیدن. چرخاندن مچ پا یک حس انحناء پذیری مفصل ایجاد می کند. خم کردن پا کشش عضلات و تاندون ها را امتحان می کند. اگر وترهای پشت زانو محکم باشند، شما قادر نخواهید بود پا را به طرف جلو بکشید. چنانچه عضلات بازکننده در جلوی ساق نیز محکم باشند کشیدن پا به طرف عقب دردناک می شود.

ـ ماساژ پا (از مچ به پایین)

پای انسان با یک ساختمان پیچیده رشد کرده، از ۲۶ استخوان کوچک ساخته شده است، تعدادی از آنها دو قوس بزرگ تکیه گاه را تشکیل می دهند. علاوه بر حمل تمام وزن بدن، پاهای انسان به عنوان ضدضربه به کار می رود. کف پاها نیز حاوی هزاران پایانه های عصبی است که ارتباطات را به بقیه بدن منعکس می کند، بنابراین، وقتی پا ماساژ داده می شود تمام بدن تحت تاثیر قرار می گیرد. به این دلیل، بسیاری از ماساژ درمانگرها، هنگامیکه وقت کافی برای ماساژ کامل بدن وجود ندارد، بر ماساژ پا متمرکز می شوند.

چهار مرحله برای ماساژ دادن پا وجود دارد. مرحله اول تمیز کردن بین تاندون هاست که با یک کف دست کف پا را نگه دارید، مطمئن باشید که انگشتان پا به طرف بالا هستند. برای فشار آوردن آهسته در امتداد هر شیار بین تاندون هایی که مچ پا را به انگشتان متصل می کند از شست یا انگشتان دست دیگرتان استفاده کنید. ساییدن کف پا با شست، که مرحله دوم است، شامل نگهداری پا با یک دست است، درحالیکه با انگشت شست دست دیگر از میان تمام کف پا کار می کنید. بهترین روش، شروع از پاشنه و خاتمه در برآمدگی پا، درست زیر انگشتان پا، می باشد. مرحله سوم، کشیدن انشگتان پا است.

کارکردن براساس روش معین در امتداد انگشتان پا، ابتدا آنها را جداگانه به یک طرف بکشید، سپس هریک از انگشتان را به عقب و جلو بکشید. برای اینکه مطمئن شوید تا کجا می توانید انگشتان پا را بکشید با گیرنده مطابقت کنید، چون اغلب دورتر از آن است که شما تصور می کنید.

مرحله چهارم در ماساژ دادن پا پیچاندن انگشتان است. قاعده ی هر انگشت را بین شست و انگشتان خود نگه دارید و به طور محکم بازور بکشید، در حالیکه انگشتان شما به طرف نوک و خارج می لغزند انگشت پا را کمی از پهلو به پهلو بچرخانید. و همانطوری که به خارج هر انگشت می رسید، دستتان را تکان دهید و خودتان را از هر انرژی منفی رها کنید.

هنگامی که ماساژ دادن یک پا را تمام کردید، برای حرکت و کار در پشت ساق و پای دیگر آماده می شوید. با کار کردن روی پاها، ماساژ پشت بدن خاتمه می یابد. بعد از اینکه ماساژ هردو پا را انجام دادید، به گیرنده توصیه کنید چند دقیقه استراحت کند؛ سپس از او بخواهید به آرامی برگردد و برای ماساژ قسمت قدامی بدن آماده شود.

سطح ۱ گوناگون مطالب برگزیده

ارسال نظر