ماساژ روی میز بهتر است یا روی زمین ؟

آسانترین راه ماساژ، استفاده از میز است، اما اگر میز مناسبی ندارید نگران نباشید. روی زمین هم می توانید این کار را انجام دهید. فقط کار بر روی زمین خسته کننده تر از کار بر روی میز است.

شاید فکر کنید که از تختخواب می توان به جای میز استفاده کرد، اما اینطور نیست. تختخواب بیش از حد نرم است و بدن در آن فرو می رود، مگر آنکه تخت چوبی و بدون تشک باشد، که در آنصورت هم اندازه هایش مطرح است. تخت خیلی پهن برای این کار مناسب نیست.

در صورت نبودن میز مناسب، زیر اندازی به ضخامت ۳ تا ۵ سانتیمتر روی زمین بیندازید تا ماساژ گیرنده روی آن دراز بکشد. زیرا انداز نباید زیاد نرم یا باریک و یا کوتاه باشد، چند پتوی ضخیم می تواند زیر انداز خوبی بسازد. پیش از آنکه ماساژ گیرنده روی آن دراز بکشد، یک ملافه تمیز روی زیر انداز بکشید تا بهداشت هم رعایت شود.

مدت ماساژ روی زمین کوتاه تر از ماساژ بر روی میز است، زیرا ماساژ دهنده خسته می شود.

کسی که ماساژ می دهد باید بکوشد کمتر خم و راست شود و بهتر است در محلی که می خواهد ماساژ دهد، بنشیند یا زانو بزند تا از خستگی و اتلاف وقت جلوگیری شود.

نکته مهم دیگر اینکه کار ماساژ نباید نزدیک به بخاری و یا به طور کلی منبع گرما انجام شود. باید محلی را که حرارت مناسب و متعادلی دارد برای این کار در نظر گرفت.

اگر ماساژ بر روی میز انجام گیرد، حتی در ماساژ های طولانی ماساژ دهنده خستگی کمتری احساس می کند، زیرا خم و راست نمی شودو راحت می تواند عقب و جلو برود و دور میز بچرخد و بدون وقفه کارش را انجام دهد.

بهترین اندازه برای میز ماساژ ۶۰ در ۱۸۰ سانتیمتر است. اگر خیلی پهنتر باشد، ماساژ دهنده به راحتی نمی تواند کارش را انجام دهد. ارتفاع میز باید در حدی باشد که ماساژ دهنده به راحتی بایستد و مجبور نشود خم شود یا دستهایش را در وضعیت خسته کننده ای قرار دهد.

سطح ۱ گوناگون مطالب برگزیده
کلمات کلیدی: , ,

ارسال نظر