كشش عضلات دو مفصلي

در اين حركت، خم كردن زانوي پاي صاف، كشش بر روي پاي خميده را بسيار شديدتر كرده و باعث خميدگي و فشردگي بيشتري در مفصل زانو مي شود.

زدن پاشنه به باسن

اين تمرين به غضروف زانو آسيب مي زند و با چرخش بيش از حد مفصل لگن باعث فشردگي مهره هاي كمري مي شود.

چرخش كمر در حالت ايستاده با وزنه

چرخش كمر يا بالاتنه در حالت ايستاده (با وزنه يا بدون وزنه) خطرات زير را به همراه دارد. (۱) مي تواند باعث كشيدگي ليگامنت هاي زانو گردد. (۲) سرعت لحظه اي را به كار مي برد كه غالباً از گنجايش جذبي بافت همبند تجاوز مي كند. (۳) باعث چرخش و خورد شدن ديسك كمر مي شود.

باز كردن كامل زانو به كمك نيروهاي غلبه كننده

بايد توجه كرد كه زانوي كشيده شده در حداكثر، تحت فشار كاري زيادتري حتي نسبت به زانوي كاملاً خميده قرار مي گيرد كه به آن نيروي غلبه كننده هم مي گويند، اين تمرين كه بالاترين ميزان فشار را به زانو وارد مي كند باعث صدمه زدن به كروشيت خلفي مي گردد.

خم شدن يك پا جلو

اگر در يك وضعيت اسكوات قرار گرفته هر دو دست را روي زمين قرار دهيم، و زانو كاملا صاف باشد، عضلات ران و كمر دچار فشارسنگين مي شود.

زانو زدن به حالت چهار دست و پا

زانو زدن به چهار دست و پا با انگشتان چرخيده به طرف عقب، و نشستن روي پاشته ها، به مفاصل مچ پا و مينيسك زانوها آسيب وارد مي كند.

قرار دادن شي بر زير مچ پا در حالت چهار دست و پا

در اين تمرين به علت قرار دادن وسيله اي در زير مچ با زانوها با خميدگي شديدتر و آسيب بيشتر روبه رو مي شوند.

سطح ۱ مطالب برگزیده ورزش و زیبایی

ارسال نظر