فشار خون یعنی چه ؟

افزایش فشارخون و بیماریهای قلبی از آن دسته بیماریها هستند که روز به روز، تعداد بیشتری را مبتلا می کنند.این موضوع به علت تغییراتی است که در زندگی بشر ایجاد شده است. کم شدن تحرک، مصرف دخانیات، افزایش مصرف چوبی، کاهش مصرف میوه، سبزیجات و غلات سبوس نگرفته، افزایش مصرف نمک، چاقی، زیاد شدن فشارهای روحی و … از عواملی هستند که باعث گسترش روز افزون بیماریهای قلبی عروقی می شوند.
هرچند که بعضی از علتهای ایجاد بیماریهای قلبی مانند افزایش سن و زمینه ژنتیکی، قابل تغییر نیستند ولی بسیاری از آنها، دست خود انسان است و می تواند آنها را کنترل نماید.

یکی از موارد مهمی که در ایجاد، پیشگیری، کنترل و درمان فشارخون و بیماریهای قبلی موثر است، رژیم غذایی می باشد. دقت در رژیم غذایی و مصرف صحیح مواد غذایی به مقدار زیادی از بیماریهای قلبی و افزایش فشار خون جلوگیری می کند. بیماران زیادی می توانند بوسیله رژیم غذایی، بیماری خود را کنترل کنند. روشهای درمانی دیگر مثل دارو و درمانی، جراحی و… در صورتی که با اصلاح رژیم غذایی همراه نباشند، کمک چندانی به بیمار نمی کنند و پس از مدتی بار دیگر بیماری بر شخص غلبه کرد.این کتاب شامل اطلاعات تغذیه ای برای بیماران مبتلا به فشار خون و بیماران قلبی است. رژیمهای غذایی این بیماران توضیح داده شده است. بیماران با عمل به نکات تغذیه ای و پیروی از این رژیمهای غذایی می توانند بیماری خود را کنترل کنند و در بسیاری از موارد بهبودی کامل پیدا نمایند.

افزایش فشارخون به معنی بالاتر رفتن فشار خون از ۱۴ روزی ۹ می باشد. عدد ۱۴ نشان دهنده فشارخون سیستولی یا فشارخون بالایی است و در اصل ۱۴۰ میلیمیر جیوه می باشد. عدد ۹ نشان دهنده فشارخون دیاستولی یا فشار خون خون پایئنی است و در اصل ۹۰ میلی متر جیوه می باشد. شخص باید فشارخون سیستولی کمتر از ۱۴ یا ۱۴۰ میلی متر جیوه و فشار خون کمتر از ۹ یا ۹۰ میلیمتر جیوه باشد. در صورتی که یکی از این فشارها بالاتر رفت، گفته می شود که شخص دچار افزایش فشارخون شده است. گاهی کلمه افزایش حذف شده و می گویند که شخص فشار خون دارد.

سطح ۱ گوناگون مطالب برگزیده

ارسال نظر