عوارض داروهای مورد استفاده برای سرطان پروستات چیست ؟

عوارض این نوع داروها تا اندازه ای بستگی به نوع دارویی دارد که مورد استفاده قرار می گیرد. اما معمولاً کسانی که شیمی درمانی می شوند ممکن است حساسیت بیشتری به عفونتها پیدا کنند. سایر عوارض جانبی می توانند شامل از دست دادن اشتها، تهوع، استفراغ، یا زخمهای دهانی باشد. کاهش توان جسمی بیماران و ریزش مو نیز دیده می شود.

سایر درمانها

آیا درمان جدیدی وجود ندارد که شما ذکر نکرده باشید ؟

درمانهای بیولوژیکی که شامل تغییر پاسخ بیولوژیکی و درمان ایمنی است، نوعی روش درمانی است که با شیمی درمانی متفاوت است. زیرا در این نوع درمان کوشش می شود تا توانایی خود بدن فرد، در مقابله با سرطان افزایش داده شود. احتمالاً مشهورترین نوع این درمان استفاده از مقادیری اینترفرون، نوعی ماده شیمیایی که بدن به طور طبیعی در پاسخ به عفونتها یا ویروسها می سازد، است. ممکن است مقادیر بسیار زیادی از اینترفرونهایی که در آزمایشگاههای بیوتکنولوژی ساخته شده است، به فرد مبتلا به سرطان پروستات داده شود تا دفاع طبیعی بدن او را در مقابله یا سرطان تشدید کرده و هدایت کند یا اگر دفاع طبیعی او مختل شده است آن را برگرداند.

درمان ایمنی با استفاده از پادتن هایی صورت می گیرد که توده سرطانی را تشخیص داده و خودشان را به آن متصل می کنند و سلولهای سرطانی را از بین می برند. برای افزایش تأثیر این روش می توان پادتن ها را به ترکیبات رادیو اکتیو یا داروهای شیمی درمانی متصل کرد. اما درمانهای بیولوژیکی هنوز در مراحل آزمایشی هستند و نقش آنها در ارتباط با درمان سرطان پروستات کاملاً شناخته نشده است.

زناشویی

ارسال نظر