علل کهیر چیست؟

کهیر، حاصل آزاد شدن هیستامین و مواد دیگری از ماست سل های مجاور با عروق خونی کوچک است که منجر به استاع و نشت مایع از این عروق می شود.

زمانی که مدت دوام کهیر بسیار کوتاه است (برای مثال چند روز)، احتمال اینکه علت آن مشخص شود، پیش از کهیر مزمن است. مثال های آن عبارتند از: بیماری عفونی اخیر (معمولا عفونت دستگاه تنفسی فوقانی)، داروی جدید (خصوصا داروی ضد التهابی غیر استروئیدی) و غذا که غذاهای مشکل زای شایع صدف و آجیل هستند. زمانی که کهیر به علت آلرژی ایجاد می شود، مکانیسم معمول، واکنش بین آلرژن و آنتی بادی IgE که به سطح مست سل متصل شده، است. کهیرهای مزمن شامل انواع فیزیکی، کهیر با علت نامشخص و کهیر به عنوان جزئی از بیماری ژنرالیزه هستند.

کهیرهای فیزیکی

کهیرهای فیزیکی به وسیله محرکشان شناخته می شوند. این کهیرها شامل درماتوگرافیسم (در اثر مالش ایجاد می شود مانند دست کشیدن یا خاراندن) فشار عمقی تاخیری (برای مثال در اثر راه رفتن و نشستن)، سرما و اشعه آفتاب (این ضایعات متورم خارش دار در مقایسه با بثورات نوری چند شکلی از دوره زمانی کهیر تبعیت می کنند) هستند. اغلب کهیر کولینرژیک نیز جزء کهیرهای فیزیکی محسوب می شود. علت فوری این بیماری خاص که کهیرهای کوچک با قرمزی شعله مانند احاطه شده اند، شروع ناگهانی تعریق است که برای مثال در اثر افزایش دمای محیط، ورزش یا آشفتگی احساسی اتفاق می افتد. این مورد می تواند به شدت خارش دار باشد.

کهیر مزمن که به علت محرک فیزیکی نیست

علت این نوع از کهیر معمولا ناشناخته است، البته در بعضی افراد ممکن است با مصرف افزودنی های موجود در غذا از حمله بنزوآت ها و سالیسیلات ها، بدتر شود. همچنین بسیاری از غذاها به طور طبیعی حاوی سالیسیلات ها هستند که اغلب تصویر بیماری را پیچیده تر می کنند. مکانیسم زمینه ای، حداقل در بعضی از بیمارانی که کهیر مزمن دارند، خود ایمنی است، بدین معنی که آنتی بادی IgG در گردش خون وجود دارد که علیه IgE یا گیرنده IgE متصل شده به مست سل است.

کهیر سیستمیک

بعضی اوقات کهیر یا یک بیماری سیتمیک همراه است؛ نظیر: لوپوس اریتماتوی سیستمیک، واکنش بیماری سرم و آلودگی به انگل داخلی.

کهیر تماسی

کهیر تماسی با تورم های خارش داری متمایز می شود که تنها در محلی که پوست مواجهه مستقیم با ماده مسبب داشته ایجاد می شود. اکثر موارد آن ناشی از پاسخ ایمنی بر پایه IgE است. مانند، کهیرهایی که وقتی یک حیوان خانگی پوست را می لیسد به وجود می آید و یا در اثر یک واکنش وضعی به لاتکس موجود در دستکش های لاستیکی است، از آن جمله هستند.

بیماری های پوست پوست سطح ۱ مطالب برگزیده

ارسال نظر