علل طبیعی داخلی ریزش مو

علل طبیعی داخلی ریزش مو

این عوامل ریزش موهای سر، آن علتهایی هستند، که داخل بدن به وقوع می پیوندد، که بعضی از آنها غیر ارادی و برخی نیز ارادی هستند.

قدر مسلم این است، که انسان با تفکر و تعقل می تواند، هرکدام از این عوامل را به گونه ای کنترل کند، و جان موهای سالم را از گزند اینها هرچه که باشد نجات دهد ، و تا پایان عمر از موهای سالم و زیبا برخوردار شود، بدون اینکه دانه ای از آنها را در معرض خطر قرار دهد

بحث در کلیات را کوتاه کرده، به اصل مطلب می پردازیم، یعنی تجزیه و تحلیل علل ریزش مو که بطور طبیعی در داخل بدن صورت می گیرد. این عوامل به شاخه هایی منقسم می شوند، که نمودار آنها چنین است :

عوامل طبیعی داخلی ریزش مو

الف-تحریک (غده های داخلی بدن)

ب-سنی

ج-کم خونی

د-چربی خون

ه-دورانهای مرحله ای

و-پیوست

ز-یائسگی

ح-مداوای لاغری

ط-بلندی موهای زائد

ی-سوء تغذیه

مو

ارسال نظر