طرز صحیح ایستادن و نشستن

وضع صحیح بدن :

ارتباطی کلی بین وضع صحیح بدن و سلامت جسم موجود است و این دو مکمل هم هستند. وضع صحیح بدن مانع وارد شدن فشار به اعضای داخلی بدن شده، به آنها آزادی عمل می دهد و در نتیجه باعث جریان بهتر خون و مانع وارد آمدن فشار بر عضلات و یا کشش نامناسب آنها می شود.

برای داشتن وضع صحیح و مناسب بدن باید مراکز «قوه جاذبه بدن» یعنی پا، ساق پا، کفل، بالا تنه، شانه و سر در یک خط عمودی باشد. اگر خط مستقیمی در حالت ایستاده از پهلو بکشیم، این خط باید از وسط گوش، سرشانه، وسط کفل، پشت زانو و قوزک پا بگذرد.

برای اصلاح وضع بدن، شخص باید قبل از هرچیز طرز قرار گرفتن صحیح اندامها را در حالات : ایستاده، نشسته و یا راه رفتن بداند.

طرز صحیح ایستادن :

۱- پاها باید ۱۵ سانتی متر از هم باز باشد.
۲- سربالا قرار گیرد، مثل اینکه کتابی روی آن است.
۳- سینه به طرف بیرون باشد.
۴- معده و کفل تو و فشرده باشند.
۵- شکم و پشت صاف و تورفته باشند.
۶- زانوها خیلی کم از هم باز و آزاد باشند.
۷- وزن بطور مساوی هر دو پا بخصوص کف پا قرار گیرد.

طرز صحیح نشستن :

۱- روی تمام صندلی بنشینید، به طوری که کفل ها به پشت صندلی برسند.
۲- تا آنجا که ممکن است بالا تنه را بالا بکشید
۳- سینه را به طرف بیرون بدهید
۴- پشت سر و گردن باید در امتداد یک خط مستقیم با پشت باشند.
۵- در موقع خم شدن برای نوشتن از کفل خم شوید، به طوری که سر و شانه ها در یک خط مستقیم باقی بمانند

طرز صحیح راه رفتن :

۱- زانوها و قوزک پا، چابک و نرم حرکت کنند.
۲- انگشتان پا به طرف جلو قرار داشته باشند.
۳- سر و سینه بالا باشد.
۴- حرکت دادن ساق پاها مستقیماً از مفصل کفل صورت گیرد.
۵- باید پاها را از زمین بلند کرد و به زمین گذارد و آنها را به زمین نکشید.
۶- شانه ها و بازوان باید آزاد و نرم باشند.

اشخاص چاق مرکز «قوه جاذبه» بدن خود را به هم می زنند و در نتیجه مجبور می شوند که به طرف جلو خم شوند که این خود زانوها را خم می کند و باعث تورفتگی و انحنای بیشتر کمر و پشت شده، حالتی ایجاد می کند که آن را «پیری» می نامند.

سطح ۱ گوناگون مطالب برگزیده

ارسال نظر