ریسک فاکتورهای سرطان پستان

مهمترین ریسک فاکتور سرطان پستان، عامل ارث ( موتاسیون ژنی و در درجه بعد سابقه خانوادگی) و بعد از آن سن است ( بیش از دوسوم سرطانهای پستان در افراد ۵۰ سال به بالا رخ می‌دهد).

نکته قابل ذکر این است که بسیاری از زنان مبتلا به سرطان پستان بجز سن فاقد ریسک فاکتور هستند.

ریسک فاکتورهای سرطان پستان

ژنتیک محیطی تاریخچه تولید مثل مورفولوژیک
سابقه خانوادگی مثبت

سن بیش از ۴۰ سال

سفید پوستان

موتاسیون ژن

BRCA2, BRCA1

چربی بالای غذایی

مصرف نسبتا زیاد الکل

رادیاسیون پستان

( > 90Rad)

ترومای پستان

نولی پاریتی

دیر بچه دار شدن

منارش زودرس

یائسگی دیررس

سرطان تخمدان

سرطان رحم

سرطان پستان ( در طرف مقابل)

هیپرپلازی آنتیپیک

نکته:

مسئله مهم در رابطه با سابقه خانوادگی مثبت و ریسک سرطان، زمان وقوع سرطان است. بطوریکه اگر سرطان در افراد درجه اول خانواده پس از یائسگی بروز کرده باشد. ریسک سرطان پستان در شخص حدود ۲ تا ۳ برابر افزایش می‌یابد و اگر سابقه خانوادگی سرطان پستان در سنین قبل از یائسگی وجود داشته باشد. ریسک سرطان پستان در افراد مونث خانواده شدیداَ افزایش یافته و در این حالت احتمال بروز سرطان در سنین پایین ( حتی کمتر از ۳۵ سالگی) بالا خواهد بود.

ریسک سرطان پستان در زنانی که اولین حاملگی بعد از ۳۰ سالگی داشته‌اند بیشتر از زنانی است که اصلا حامله نشده اند.

ژن BRCA1 بر روی کروموزوم ۱۷ و ژن BRCA2 بر روی کروموزوم ۱۳ قرار داشته و در صورتیکه در هریک از آنها موتاسیون رخ دهد. خطر بروز سرطان پستان در شخص ۵۰ تا ۸۰% درصد خواهد بود.

گوناگون

ارسال نظر