ریزش موها را به خود تلقین نکنید

ریزش موها را به خود تلقین نکنید

از دیگر عوارضی که باعث ریزش موها می باشد، و شخص از نظر روانی باعث بروز آن می گردد، تلقین منفی است.

باید دانست، که بسیاری از بیماریهای ریشه روانی دارند، و روانشناسان بطور کلی تشخیص داده اند، که تن و روان آنقدر از نظر رابطه داخلی به هم نزدیکند، که نه تنها وضع یکی روی دیگری اثر می گذارد، بلکه می تواند، عملاً باعث دگرگونی در آن گردد.

بهمین جهت گاهی با بیمارانی مواجه می شویم، که ریزش موهایشان در حد نرمال و طبیعی است، و حتی کمتر از آن، با وجود این نگران ریزش موهایشان هستند، و برای درمان، به این پزشک و آن طبیب مراجعه می کنند، در صورتیکه پس از معاینات معلوم می گردد، که شخص نه تنها ریزش غیر طبیعی در موهایشان مشاهده نمی شود، بلکه از حد طبیعی نیز ریزش کمتری دارند. در نهایت امر به این نتیجه می رسیم که اینگونه افراد خود به خود دچار چنین توهم و تلقین منفی شده اند، و این تلقین اگر به مرور زمان ادامه داشته باشد، خود می تواند عامل ریزش موها شود. ریزش موها در روح و جسم اثرات نامطلوبی می گذارد، و شخص که فکر می کند دچار ریزش مو گشته است، خود بخود نگران و عصبی خواهد شد، و همانگونه که در مبحث مربوط به عصبانیت و نگرانی مطرح کرده ایم، نگرانی و عصبانیت خود عامل مهم ریزش موها می باشد. این تلقین منفی که در اثر آن موهای شخص می ریزد، او را وادار به مداواهای گوناگون شیمیایی و غیره کرده، چون این اقدامات درمانی، بجا و طبیعی صورت نمی گیرد، زیرا که شخص بیمار نیست، تا معالجه شود، عوارض بعدی داروها نیز گریبانگیر شخص شده، و شخص بی آنکه بداند، از کاهی کوهی ساخته، و خود را در مشکل غیر حقیقی گرفتار نموده، و نتیجتاً بطور ناخودآگاه خود را به ریزش مو و ناراحتی های دیگر مبتلا ساخته است. پس در نهایت امر نتیجه می گیریم، که اگر می خواهیم از تلقین استفاده کنیم، چرا تلقین منفی ؟

مگر تلقین مثبت چه ایرادی دارد، که خود را در امان جهنمی تلقین منفی بیاندازم

مراقبت از مو

ارسال نظر