رابطه زناشویی با از بین بردن ترس و شرم

در رابطه زناشویی بیشتر مواقع،ترس زن و شرم مرد،نا آگاهانه است.ممکن است شما در تمام عمرتان هرگز نشنوید که مردی بگوید:(وقتی تو از شیوه ی رانندگی من می ترسی،من احساس شرم می کنم.)

یا زنی بگوید:(من آن کیف را که مارک دارد میخواهم تا مرا از ترس محرومیت در جنگ نجات دهد.)اما نشانه های مخفی ترس وشرم را می توانید به راحتی در رابطه زن و شوهر مشاهده کنید:برای مثال،

نفرت و عصبانیت (انداختن تقصیر ترس و شرم خود به گردن دیگران)،

مادی گرایی(تصور اینکه مادیات برای مردان مقام و منزلت و برای زنان امنیت می آورد)،

خشنود کردن دیگران (انجام کارهایی که به ضرر فرد است اما برای جلب رضایت وتایید دیگران،آن ها را انجام میدهد)،

اشغال ذهن (افکاری که فرد نمی تواند آن ها را ازخود دور کند)و رفتار های غیر ارادی  مانند خرید کردن بی مورد و پرخوری اما تمام این موارد ،برای بر طرف کردن درد ناشی از ترس وشرم،تاثیر موقتی دارد.

ولی دلیل به وجود امدن فاصله میان همسران،تفاوت های ذاتی از نظر ترس و شرم نیست بلکه چگونگی مدیریت بر این تفاوت هاست که ما را از هم جدا میکند.اگر شما این تفاوت ها را با انتقاد،موضع گیری،کناره گیری یا سرزنش کردن دیگران کنترل کنید ،رابطه ی شما با شکست مواجه خواهد شد،امااگر از این تفاوت ها برای پیشرفت،ترقی،بر قراری ارتباط یا پشتیبانی استفاده کنید،رابطه ی میان شما و همسرتان روز به روز مستحکم تر خواهد شد.

 

رابطه زناشویی بهتر با از بین بردن ترس و شرم

زناشویی

ارسال نظر