خون را چقدر می شناسید؟

خون، مایع قرمز رنگی است که مواد غذایی و اکسیژن مورد نیاز بافت ها را به منظور رشد و بقای آن ها تامین و به دفع مواد زائد نیز کمک می کند. برخی مواد موجود در خون، به بدن برای مبارزه با بیماری ها یاری می رسانند.

۴ جزء اصلی تشکیل دهنده خون عبارتند از:

۱-پلاسما: مایع زرد رنگی که علاوه بر دارا بودن ۳ جزء تشکیل دهنده خون، دارای مواد غذایی، پروتئین و مواد زائد است.

۲-گلبول های قرمز: بعد از گلبول های سفید، بزرگ ترین سلول های بدن به شمار می آیند. گلبول های قرمز حاوی ماده قرمز رنگ هموگلوبین هستند که به خون تازه، رنگ می بخشند، هم چنین اکسیژن را از شش ها به بافت های بدن می رسانند. علاوه بر این، در انتقال دی اکسید کربن از بافت ها به شش ها نقش دارند.

۳-گلبول های سفید: سلول هایی بزرگ، گرد و دارای هسته های مختلف الشکل اند. انواع خاصی از گلبول های سفید به باکتری های زیان آور، ویروس ها و سایر اجسام خارجی حمله می کنند.

۴-پلاکت ها (گرده ها): سلول های ظریفی اند که پارگی یا بریدگی رگ های خونی را می بندند. این گرده ها هم چنین موادی تولید می کنند که سبب لخته شدن خون می شود، ایجاد لخته، از خونریزی منتهی به مرگ جلوگیری می کند.

آنالیز خون

-در بدن هر فرد بالغ تقریبا ۵ لیتر خون وجود دارد.
-تقریبا ۵۵% خون را پلاسما تشکیل می دهد.
-در حدود ۹۰% پلاسما، آب است.
-هر فرد بالغ و سالم در بدن خود تقریبا ۲۰ هزار میلیارد گلبول های سفید و تعداد پلاکت ها بیش از ۲۵۰ برابر گلبول های سفید است.
-طول عمر گلبول های قرمز تقریبا ۱۷ هفته می باشد.
-بدن در هر دقیقه، تقریبا ۱۲ میلیون گلبول قرمز پیر و فرسوده را از بین می برد.

سطح ۱ گوناگون مطالب برگزیده

ارسال نظر