خونریزی غیرطبیعی رحمی حوالی یائسگی چیست؟

همانند حوالی منارک در این سنین نیز شایعترین علت AUB ، سیکل های بدون تخمک گذاری است اما با توجه به اینکه شایعترین سرطان های ژنیتال در همین دوران قرار دارد ، لذا بایستی حتماً ضایعات ارگانیک خصوصاً تومورها رد شوند .

نئوپلازیهای سرویکس و واژن : ضایعات سرویکس و واژن در دوران قبل از یائسگی علل ناشایعی برای خونریزی واژینال نیستند . شایعترین نئوپلازی سرویکس که موجب خونریزی بارز می شود ، invasive squarnous cell carcinoma است . سن شایع کار سینوم insitu سرویکس ۳۸ سالگی و در SSC مهاجم حدود ۴۸ سالگی بوده و با پاپ اسمیر و بیوپسی تشخیص داده می شوند . شیوع ضایعات واژینال خونریزی دهنده کمتر از ضایعات سرویکس بوده و اغلب خونریزی های با منشأ واژن به دلیل عفونت می باشد ، اما در این موارد حتماً بایستی سرطان واژن رد شود . در کل ، شایعترین سرطان واژن ، تومورهای بدخیم متاستاتیک سرویکس ، اندومتر و تخمدان بوده و شایعترین سرطان اولیه واژن SSC است که با ترشحات خون آلود تظاهر می کند .

هیپرپلازی و آدنوکار سینوم رحم : دراین دوران و نیز پس از یائسگی بایستی در کلیه بیماران با خونریزی مکرر با علت ناشناخته جهت رد کاسینوم اندومتر اقدام به هیسترسکوپی ( و نمونه برداری ) یا D & C نمود .

پولیپ های اندومتر : شایع ترین سن پولیپ اندومتر ۴۰ تا ۵۵ سالگی بوده و ممکن است منفرد یا متعدد ، پایه دار یا بدون پایه باشد . پولیپ ها معمولا خوش خیم و بدون علامت بوده و در صورت وجود ، معمولا به صورت خونریزی های بین قاعدگی تظاهر می کنند .

حاملگی و عوارض آن : اگر چه در این سنین قدرت باروری کاهش مییابد ولی بایستی همیشه به فکر حاملگی و عوارض آن بود . حدود ۵۰٪ حاملگی ها در سنین پس از ۴۵ سالگی دچار سقط خودبخودی می شوند .

لیومیوم ( فیبروئید ) رحم : تقریبا از هر ۴ زن بالای ۳۵ سال یک نفر دارای میوم رحمی قابل لمس است ولی فقط ۳۰٪ آنها با خونریزی غیرطبیعی تظاهر می کنند ( آن هم اکثرا در نوع زیرمخاطی ) .

خونریزی دیسفونکسیونال رحمی : DUB بدون تخمک گذاری شایعترین علت AUB در سنین قبل از یائسگی است که علت آن کاهش واضح تعداد فولیکول ها و نیز کاهش پاسخ آنها به گونادوتروپین ها است . این تغییرات در درازمدت منجر به کاهش استروژن و در نتیجه افزایش FSH و در نهایت شکننده گی اندومتر می شود .

خونریزی غیر طبیعی رحمی پس از یائسگی

هر نوع خونریزی واژینال پس از یائسگی ( بدون مصرف هورمون های جنسی ) پاتولوژیک بوده و در حدود ۱۰% این بیماران کار سینوم وجود دارد . واژینیت آتروفیک ( ۳۰٪ موارد ) ، مصرف استروژن / پروژسترون ( ۳۰٪ موارد ) ، پولیپ های سرویکس یا اندومتر ( ۱۰٪ موارد ) ، فیبروئیدها ( لیومیوم ) ، هیپرپلازی اندومتر ( ۵٪ موارد ) و آدنوکارسینوم اندومتر ( ۱۵٪ موارد ) شایعترین علل AUB بعد از یائسگی هستند ( به فصل ۲۰ و ۲۱ نیز مراجعه کنید ) .

( توجه ) در زنان یائسه که تحت درمان با استروئیدی های جنسی هستند (  hormone – replacement therapy باختصار HRT ) وجود خونریزی قبل از روز ۱۱ سیکل های  HRT تغییر الگوی خونریزی و نیز خونریزی بعد از یک سال از HRT غیرطبیعی تلقی شده و نیازمند بررسی های بیشتر می باشد .

گوناگون

ارسال نظر