خطرات پخش زباله چیست ؟

در صورتی که زباله بر طبق روشهای صحیح جمع و دفع نگردد، جمع شدن آن در داخل شهر ها و یا روستاها خطرات زیر را در برخواهد داشت :

محل مناسبی برای تخم گذاری و ازدیاد مگس می باشد.
محیط مساعدی برای رشد و نمو میکروبهای بیماری زا خواهد بود.
چون زباله ارزش غذایی برای حیوانات و حشرات دارد، محلی مناسب برای نشو و نمای موشها خواهد بود.
به آسانی قابل اشتعال (آتش گرفتن) بوده، گازهای بدبو و بخارات متعفّن از آن متصاعد خواهد شد.

دفع صحیح زباله از منازل و اماکن

الف- جمع آوری زباله : جمع آوری زباله در خانه، کارخانه، بیمارستان و غیره باید در ظروف سرپوش دار، قابل شست و شو و زنگ نزن انجام گیرد. حجم این نوع ظروف نباید از ۱۱۰ تا ۱۲۰ لیتر تجاوز کند، دو طرف آن مجهز به دو دستگیره باشد تا حمل آن را آسان کند و حمل کننده را نیز آلوده نسازد. در صورتی که کیسه نایلونی برای این منظور به کار رود نه تنها از لحاظ بهداشتی بسیار مناسب است، بلکه موجب تسهیل در حمل زباله نیز خواهد شد. فاصله بین تخلیه ظرف نباید بیش از ۲۴ ساعت باشد، زیرا در اثر تخمیر پس مانده های مواد غذایی بوی تعفن گرفته، مگس و سایر حشرات در آن تخم ریزی می کنند. همچنین زباله را فقط هنگامی که مأموران شهرداریها برای جمع آوری مراجعه می کنند باید بطور در بسته به خارج و اشاعه عوامل بیماری زا و ازدیاد مگس می شود.

ب- حمل زباله : در شهرها زباله ها به توسط ماشینهای شهرداری حمل می شود. ماشینهای مخصوص زباله به صورتی است که بشکه ها مستقیماً به درون آن خالی می شوند، اما در اغلب موارد از وانت های مخصوص شهرداری برای حمل زباله ها استفاده می شود که این وانت ها رو باز هستند و چنانچه زباله ها خارج از کیسه های نایلونی باشد امکان پراکندگی آنها در معابر زیاد است که این امر موجب انتشار عوامل بیماری زا می شود.

سطح ۱ گوناگون مطالب برگزیده

ارسال نظر