توصیه هایی برای شناخت تمرین های ورزشی نا ایمن

برای شناخت تمرین های ورزشی ناایمن توصیه های زیر را باید در نظرگرفت :

* بهترین كار این است كه درباره امنیت تمریناث ورزشی، از يك فرد حرفه ای آموزش دید، چون یك کارشناسی آگاه با وجود مشاهده فشار زیاد به مفصل و عضلات موجود در يك حرکت ‏ممنوعه می تواند با يك تعدیل سازی کوچك مشكل و مضرات ان حرکت را حل کند. البته باید از حرامی عمومی خود نیز استفاده کنید و از انجام تمریناتی که برای سطح تناسب اندام شما مناسب نیستند خودداری نمایید.

* به پیام درد توجه کنید و بدانیدکه سریع ترین روش براي به وجود آمدن يك آسیب جدی یا مزمن فشار آوردن است.

* بیان یک حرکت به عنوان ایمن و غیرمضر بدين معنی نیست که ان را هر زمان و به هر شکلی می توان اجرا کرد و چون تمرین ممنوعه نیست، بدون شک از هر آسیبی در امان خواهید بود. برای مثال، وقتی فردی دچار آسیب است، بهترین حرکات برایش ممنوع است. همچنین درست است که تمرینات خاصی وجود دارند که خيلی پرمخاطره هستند و به هیچ وجه نباید اجرا شوند، اما این نکته را نباید فراموش کودکه تمرینات باید به روش خاصی اجرا شوند و اگر به طور ناصحیح انجام گیرد همه تمرینات به طور بالقوه می توانند خطرناک باشند. بنابراین، با توجه به تكنیک مناسب باید اجرا را ایمن کرد.

* این که درهمه روزها، فقط به يك ورزش خاص بپردازید به شما کمک می کند در آن ورزش، بسیار ماهر شوید، اما این می تواند به آسیب ناشی از کار مداوم، ختم شود. اجراي الگوهای حركتی تکراری حتی انجام دادن زیاد يك کار ساده باعث آسیب است و فشار بر ماهیچه هاء تاندون ها و التهاب و ترک استخوانی را افزایش می دهند. بنابراين، تمرینانت ورزشی خود را متنوع کنید و روش های تداخلی و متفاوت بیش بگیرید.

* اجرای حرکات کنترل نشده و سریع يا ‏غیرمنسجم به دلیل خستگي وکمبود مهارت مناسب، بسیار خطرناک و مضر است و حتی ایمن ترین ورزش ها زمانی که به شیوه غیر کنترل شده انجام شوند می تواند ناامن باشند.

سرویس ها
کلمات کلیدی: , ,

ارسال نظر