تمرین دوران به پشت و آسیب هایی که در پی دارد

از حركت زير، كمر و گردن دچار باز شدن شديد مي شود.

تمرين گردن با بدن راست و كشيده
در اين تمرين احتمال بروز خطر و آسيب شديد و گردن بسيار است.

خم كردن بالا تنه به طرف جلو، خم كردن بالا تنه به طرفين
در اين تمرين علاوه بر آسيب به ستون مهره، شانه و گردن هم تحت فشار از حد قرار مي گيرد.

بالا آوردن بالاتنه در مقابل مقاومت
به طور كلي، حركت خم شدن به جلو با زانوي صاف، مهره هاي كمر را شديداً تحريك مي كند، اما ايجاد شار مضاعف به وسيله يار تمريني، آسيب جبران ناپذيري به ديسك ها وارد مي شود.

كشش عضلات كمر و گردن
در اين تمرين فشار شديد و بي دليل بر مهره هاي گردن و كمر وارد مي شود.

بلند شدن و نشستن دو نفره و به صورت يك پايي
در اين تمرين زانوها بيش از حدخم مي شود. به علت جهش هاي ناگهاني و خم شدن شديد زانو در ين تمرين، مينيسك ها آسيب مي بينند.

باز كردن پاها با حمل يار دراز كشيده
اين تمرين استخوان كشكك را روي استخوان ران به عقب و بيرون مي كشد و يك به هم فشردگي ناهموار در مفصل و بافت هاي رابط زانو ايجاد مي كند. همچنين احتمال آسيب به كمر هم وجود دارد.

خم كردن بالا تنه بر روي پاي كشيده شده
در اين حركت به گردن و كمر و زانو فشار وارد مي شود.

رساندن بالا تنه به پاها از جانب
در اين تمرين ديسك هاي بين مهره اي تحت فشارهاي نامتقارن قرار مي گيرند و لگن نيز آسيب مي بيند.

چرخش بالا تنه به طرفين
در اين حركت ستون مهره در ناحيه كمر دچار نيروهاي چرخشي مي شود و تحت گشتاورهاي بزرگي قرار مي گيرد. مخصوصاً اگر حركت به طور متناوب و با سرعت انجام شود.

چرخش بالا تنه به جانب
در اين حركت گشتاور باعث خميدگي نا متقارن در مفاصل كمري مي شود.

سطح ۱ مطالب برگزیده ورزش و زیبایی

ارسال نظر