تفاوت بین درمان با لیزر و درمان با نور با پالس شدید چیست؟

لیزر مخفف « تقویت نور به وسیله گسیل تحریک شده تابش» است. انرژی لیزر از منابع گوناگون ، از گاز تا مایع تا جامد ، قابل تهیه است. این منابع انرژی اجازه می دهند طول موج های خاصی از نور تشدید و به شکل یک ستون جهت داده شود. ما بر مبنای درک خودمان از چگونگی جذب آن طول موج ها توسط پوست ، طول موج نور را انتخاب می کنیم. می دانیم که هر چه طول موج بلندتر باشد ، نور عمیق تر نفوذ می کند. همچنین می دانیم که عناصر خاصی در پوست هستند که بعضی طول موج ها را ترجیح می دهند.

به این ترتیب ، می توانیم فقط غدد مولد چربی یا ملانین روی پوست یا عمق پوست را هدف بگیریم. می توانیم آب پوست یا اجزای گوناگون رگ ها خونی پوست را هدف بگیریم. به این ترتیب می توانیم گرمادهی و آسیب زدن به پوست را به نحوی بسیار اختصاصی انجام دهیم تا ، بدون اینکه بافت پوست پیرامون آسیب ببیند ، قسمت لیزر خورده در طی فرایند شفا سالم و شفاف و صاف شود ، یعنی بدون آکنه ، یا مویرگ پراه یا لک های قهوه ای یا حتی چروک بشود.

دستگاه های نور با پالس شدید از این لحاظ شبیه لیزرها هستند که می توانند با استفاده از طول موج هایی خاص به طور انتخابی عناصر خاصی را در پوست هدف قرار دهند ؛ البته این دستگاه ها از گستره وسیع تری از طول موج ها استفاده می کنند و نه فقط از یک پرتو منفرد نور. این موضوع به این دلیل سودمند است که می توان هدف مورد نظر را در یک گستره نوری به نحوی کارآمد هدف قرار داد. مهم ترین پیشرفت ها در تکنولوژی لیزر و نور با پالس شدید ، شناخت و توسعه استفاده از آن ها به شیوه هایی بسیار خاص بوده است.

در گذشته ، لیزر های CO2 برای گرم کردن آب درون پوست استفاده می شد. این روش سبب تخریب لایه های بالای پوست و گاه لایه های عمقی تر می شود. دوره بهبود ۲ تا ۳ ماه بود و پس از آن باز هم ماه ها سرخی روی پوست می ماند و بعد بعضی نواحی پوست تیره تر یا روشن تر از پوست مجاور می شد. این نوع درمان هنوز برای بعضی انواع جای آکنه استفاده می شود ؛ البته برای درمان آکنه فعال ، یا تا ۶ ماه پس از مصرف ایزوترتینویین خوراکی توصیه نمی شود.

دستگاه های جدیدتر می توانند منبع آکنه ، مثلا غده مولد چربی ، باکتری P . acnes یا رگ های خونی را که سبب سرخی و تورم می شوند ، بدون آسیب زدن به پوست پیرامونی هدف بگیرند. به این ترتیب می توان بدون ایجاد محدودیت در فعالیت های فرد تحت درمان ، این درمان ها را طی یک دوره زمانی انجام داد. هیچ زمان خاموشی یا حداقل زمان خاموشی بسیار اندک وجود ندارد. با این پیشرفت ، این دستگاه ها قابل دسترس تر و در درمان بسیاری از ناراحتی های پوستی مفیدتر شده اند. این دستگاه ها از دستگاه های قدیمی تر بسیار کمتر ایجاد درد می کنند.

سطح ۱ طب و زیبایی مدرن مطالب برگزیده

ارسال نظر