تاثیر آرامش روانی بر فشار خون

یکی از علتهای اساسی ایجاد فشارخون بالا، به هم خوردن آرامش روانی است بنابراین جهت پیشگیری از افزایش فشارخون، لازم است تا آرامش خود را در زندگی حفظ کنید.اگر به فشار خون بالا مبتلا هستید، با حفظ آرامش روانی می توانید فشارخون را کنترل نمانید.

بسیاری از فشارهای روحی و روانی قابل کنترل هستندو می توان از آنها جلوگیری کرد. به این شکل که محیط را تغییر دهیم و یا نگرش خود را نسبت به محیط عوض نمائیم. به عنوان مثال شخصی را در نظر می گیریم که وضع اقتصادی خوبی ندارد و این موضوع باعث به هم خوردن آرامش او می شود. هر روز خود را ناراحت می کند.خود را عصبی می کند و از کمبود های خود شکایت می نماید. این شخص برای کم کردن فشارهای روحی خود می تواند ابتدا با خود فکر کند که ناراحتی من هیچ مشکلی را درمان نمی کند، بنابراین ابتدا سعی می کنم آرام باشم و سپس در مورد مشکل خود فکر می کنم می دانم که تا وقتی عصبانی باشم، فکرم به خوبی کار نمی کند و مشکل من بر طرف نمی شود.

بعداز این به دنبال راههایی جهت مشکل اقتصادی خود، می گردد. در این مورد فکر می کند و مشورت می نماید. فرض کنیم که هیچ راهی برای او باقی نماند اکنون این شخص در شرایطی است که نتوانسته محیط خود را عوض کند، پس بهتر است که دید خود را نسبت به مشکل عوض نماید. مثلا با خود می گوید: من تلاش خود را انجام داده ام و نتیجه ای گرفته ام.

اکنون من مقصر نیستم و نباید خود را ناراحت کنم. همسر و کودکان من از نظر اقتصادی وضع خوبی ندارند ، بنابراین به جای عصبانیت با مهربانی با آنها برخورد می کنم، موضوع را با آنها در میان می گذارم و به آنها توضیح می دهم که من تلاش خود را کرده ام و نتیجه ای نگرفته ام، سپس باهم فکر می کنیم، حالا که وضع مالی خوبی نداریم چه راههای دیگری وجود دارد تا بتوانیم آرامش و خوشحالی را به خانواده برگردانیم و زندگی خوبی داشته باشیم.

ا

سطح ۱ گوناگون مطالب برگزیده

ارسال نظر