انتخاب عینک آفتابی مناسب

آخرين مرحله براي تكميل يك ظاهر عالي و مناسب انتخاب يك عينك آفتابي مناسب است. هنگام خريداري عينك آفتابي، قابي را تهيه كنيد كه با ساختمان چهره ي شما جور باشد. به دنبال انواعي باشيد كه به خوبي و با توازن كافي به روي چهره مي نشيند.

عينك مناسب براي چهره هاي :

باريك و دراز : بهتر است قاب هاي گرد يا بيضي انتخاب كنيد.

گرد : عينك هايي با قاب چهار گوش براي شما بسيار خوش نماتر خواهد بود.

چهار گوش : قاب هاي گرد را خريداري كنيد.

بيني دراز : از خريد عينك هاي خلباني خودداري كنيد.

عينك مناسب براي رانندگي : از لنزهاي خاكستري يا سبز ملايم استفاده كنيد. اين رنگ ها نور را به طور يكنواخت منعكس مي كند و به شما اجازه مي دهد رنگ ها را تشخيص دهيد.

عينك براي افراد حساس :

به دنبال انواعي باشيد كه داراي محافظ UV باشند. محافظ ۹۵ درصد بسيار مناسب است.

لنزهاي پولاريزه قادرند نور شديد خورشيد را بشكنند.

سطح ۱ گوناگون مطالب برگزیده

ارسال نظر