اثر تنظیم خانواده بر باروری زنان

اثر تنظیم خانواده برباروری

اثر بهداشتی تنظیم خانواده بر باروری به شرح زیر است :

  • اجتناب از حاملگیهای ناخواسته و وقوع تولدهای دلخواه
  • ایجاد تغییر در تعداد کل متولدین به توسط هر مادر
  • فاصله گذاری یا ایجاد تفاوت در فواصل بین حاملگیها
  • زمان بندی یا ایجاد تغییرات در زمان وقوع تولد، خصوصاً اولین و آخرین تولد در ارتباط با سن والدین، بویژه سن مادر.

در قالب این محتوا اثرات تنظیم خانواده بر بهداشت جسمانی و روانی مادر، کودک و سایر اعضای خانواده نیز مطرح است. باید توجه داشت که باروری با فاکتورهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همراه است. بطور مثال تعداد زایمان بالا معمولاً همراه با وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین، فقر غذایی، فقر بهداشتی، جمعیت زیاد و سواد پایین می باشد. این فاکتورها همگی باهم پیوسته و در ایجاد زایمانهای مشکل و نارس، تولد با وزن کم، عفونتها و ضربات مؤثرند. در برخی حاملگیها سلامت و حتی زندگی زنان و جنین آنها در معرض تهدید جدی است. نمونه های این بیماریها عبارتند از : بیماری خونی، فشارخون بالا، کم خونی شدید، سوء تغذیه، سابقه مسمومیتهای حاملگی مکرر، ناراحتیهای زنانگی، صدمات زایمان و سقط جنین مکرر. سایر بیماریها مانند بیماریهای قلبی و عروقی، بیماری قند، صرع و بیماری روانی نیز بیماریهایی هستند که در شرایط ناکافی بهداشتی به چشم می خورند.

با اینکه خطر مرگ و میر مادر در حاملگی دوم و سوم کمتر از حاملگی اول است، این خطر از سومین حاملگی به بعد اضافه می شود و بعداز حاملگی پنجم به نحو قابل توجهی افزایش می یابد و در اینجاست که می توانیم عوارض و آثار ناشی از حاملگی را از سن مادر مجزا کنیم؛ ولی این دو فاکتور معمولاً باهم در ارتباط هستند. مطالعه ای که هندوستان و در ناحیه ای که مرگ و میر مادران ۱۰ در هزار تولد زند و متوسط حاملگی بیشتر از یک می باشد، انجام گرفته نشان می دهد. که یک مادر در حدود یک در ده شانس مردن در هر زایمان را دارد.

زناشویی

ارسال نظر