آی- یو- دی ، یکی از روش های پیشگیری از بارداری

آی-یو-دی یا وسیله داخل رحمی یکی از مؤثرترین وسایل پیشگیری از حاملگی با اثر طولانی است و می توان آن را به دو گروه تقسیم کرد: الف- طبی (شامل آی-یو-دی مسی و آزاد کننده هورمون) ب- غیرطبی که جنس آنها از پلی اتیلن بوده، از نظر بیولوژیک، پلاستیک بدون خاصیت است.
آی-یو-دی اگر بطور صحیح در افراد انتخاب شده به کار رود، قدرت اطمینانی در حدود ۹۹-۹۶ درصد دارد. میزان حاملگی با این وسیله کمتر از ۱ تا ۳ درصد در سال گزارش شده و، نتیجه عملی آن قابل برگشت است. آی- یو –دی های مسی حداقل مدت ۵ سال مؤثر هستند و مدت استفاده برخی انواع آن تا ۸ سال نیز گزارش شده است.

مکانیسم عمل آی-یو-دی

آخرین تحقیقات، چگونگی اثر آی-یو- دی ها را در پیشگیری از حاملگی روشن می کند. براساس مطالعات جدید معتقدند که آی- یو- دی بر روی مرحله لقاح اثر کرده، مانع بارور شدن تخمک داده به وسیله تخمک نر یا اسپرماتوزوئید می شود.

مسائل و مشکلات مربوط به آی- یو- دی

خونریزی و درد : متداولترین مشکل استفاده از آی-یو-دی و علت پزشکی برای خارج کردن آن، افزایش خونریزی قاعدگی هماره با درد و در نتیجه ایجاد کمخونی در فرد استفاده کننده است.

حاملگی داخل یا خارج رحمی : در صورت حاملگی با آی-یو- دی عوارض سختی ایجاد می شود. سقط خودبخود از شایعترین عوارض حاملگی با آی-یو-دی است.
عفونتهای لگن با وجود آی-یو-دی : استفاده از آی-یو-دی خطر ابتلا به بیماریهای عفونی لگنی را افزایش می دهد.

زناشویی

ارسال نظر