آیا گرانولوم حلقوی با دیابت همراهی دارد؟

در بعضی مواقع بله! مدت های طولانی همراهی بین گرانولوم حلقوی ژنرالیزه و دیابت شیرین گزارش شده بود ولی بعضی مطالعات، این رابطه را تایید نمی کند. شکل محدود موضعی GA همراه با مجموعه ندول های جلدی خشن حلقوی بر روی بند انگشتان، آرنج یا پشت پاها با دیابت همراه نیست.

آیا در بیماری تیروئیدی، تغییرات پوستی وجود دارد؟

پوست گرم و مرطوب همراه با اریتم پالمار در هیپرتیروئیدی و پوست کم رنگ، خشک و متمایل به زرد در هیپوتیروئیدی با اهمیت است ولی این علایم آنقدر غیر اختصاصی هستند که در مقایسه با سایر علایم، نشانه های مفیدی به نظر نمی رسند. در هر دو حالت ریزش موی منتشر یا خارش منتشر می تواند وجود داشته باشد. ریزش ۱/۳ خارجی ابروها و اگزمای استئاتوتیک که مدت های طولانی به عنوان نشانه های همراه با هیپوتیروئیدی شناخته می شدند، هیچ ارزشی ندارند، چرا که در سایر بیماری ها نیز شیوع دارد. بعضی مواقع تظاهرات اختصاصی تری دیده می شود. میکس ادم قدام تیبیا (پلانک های ندولر با ظاهر پوست پرتقالی) در بیماری گریوز و گاهی در تیروئیدیت هاشیموتو دیده می شود. آکروپاچی تیروئیدی، ترکیبی از کلابینگ با تورم بافت نرم و تشکیل استخوان جدید در انتهای انگشتان است که حدود یک درصد از بیماران مبتلا به بیماری گریوز دیده می شود.

چرا بیماران مبتلا به بیماری کلیوی، خارش دارند؟

خارش چه به صورت محدود و چه به صورت منتشر، در بیماران مبتلا به بیماری کلیوی مرحله انتهایی، شایع است ولی در نارسایی حاد کلیه روی نمی دهد و به ندرت با دیالیز بهبود می یابد. علت آن هنوز مبهم است زیرا علی رغم احتمال وجود ارتباط آن با کلسیم، فسفات و سطوح پاراتورمون، اصلاح این پارامترهای متابولیکی به ندرت در بهبودی خارش مفید است. این بیماران گاهی دچار خشکی پوست هستند و نرم کننده ممکن است مفید باشد. با وجودی که مکانیسم آن هنوز مشخص نشده است، فتوتراپی با اشعه ماوراء بنفش B احتمالا موثرترین روش درمانی است.

آیا خارش تنها مشکل پوستی در بیماری کلیوی است؟.

در بیماران مبتلا به بیماری کلیوی مزمن، بسیاری مشکلات پوستی دیگر می تواند روی دهد. این مشکلات عبارتند از:

پوست خشک
تغییرات رنگدانه ای: تغییر رنگ عمومی متمایل به زرد، بعضی مواقع همراه با هیپرپیگمانتاسیون در نواحی در معرض نور خورشید
بیماری تاولی: به ویژه پورفیری جلدی تاخیری
کلسی فیلاکسی: سندرمی شامل کلسیفیکاسیون عروقی و نکروز پوستی
سندرم دزدی شریانی: ایسکمی در قسمت دیستال به فیستول شریانی – وریدی در بیمارانی که یک کلیه پیوندی دریافت کرده اند و تحت درمان تضعیف کننده ایمنی هستند، خطر این که بدخیمی ها پوستی از جمله سارکوم کاپوسی، عفونت های فرصت طلب و مشکلات مرتبط با درمان از جمله آکنه استروئیدی، افزایش یابد، وجود دارد.

بیماری های پوست پوست سطح ۱ مطالب برگزیده

ارسال نظر