آیا واکنش های دارویی غیر آلرژیک شایع است؟

بله، تنها کافیست به فهرست عوارض جانبی احتمالی در هر بروشور دارویی نگاهی بیندازید تا متوجه شوید که بسیاری از داروها می توانند راش پوستی ایجاد کنند، حتی اگر در دوزهایی استفاده شوند که در ارزیابی های اولیه استفاده شده است. بعضی واکنش ها قابل پیش بینی است، خصوصا مواردی که به عنوان فارماکولوژیک، سمی، تجمعی و تشدید یک بیماری فعلی، ذکر شده است. با این حال بسیاری از واکنش های پوستی غیر قابل پیش بینی هستند و مکانیسم شناخته شده ای ندارند، از این رو به عنوان ایدیوسنکراتیک (به عنوان یک واژه بهتر) نامگذاری می شوند. این واکنش ها بسیار شایع هستند.

آیا می توان واکنش های آلرژیک را پیش بینی کرد؟

در واقع خیر. این نوع تنها نسبت کوچکی از بیمارانی که یک داروی خاص مصرف می کنند را درگیر می کند. این واکنش می تواند در دوزهای پایین ایجاد شود ولی این حالت پس از طی دوره نهفته برای ایجاد پاسخ ایمنی معمول، اتفاق می افتد. واکنش های آلرژیک می تواند به صورت های مختلفی تظاهر یابد ولی شایع ترین آن ها کهیر و آنژیوادم، واسکولیت، اریتم مولتی فرم و بثورات موربیلیفرم است.
تظاهرات نادرتر عبارتند از: تاول، اریترودرمی، خارش و نکروز اپیدرمی سمی.

واکنش سندرم افزایش حساسیت چیست؟

این واژه ای است که برای در یک دسته قرار دادن بعضی از واکنش های خطرناک که شامل یک پاسخ سیستمیک می شود، به کار می رود. معمولا تریادی از تب، راش و درگیری داخلی وجود دارد. راش می تواند از یک راش موربیلیفرم تا یک درماتیت اکسفولیاتیو متغیر باشد و درگیری داخلی می تواند منجر به مشکلات هماتولوژیک، نفریت، هپاتیت و پنومونی شود.

چه زمان باید به یک واکنش دارویی شک کرد؟

هر راش غیر معمول باید شک برانگیز باشد، به خصوص در بیماران مسنی که چندین نوع دارو مصرف می کنند. همواره به خاطر داشته باشید درباره سابقه مصرف داروهایی که بدون نسخه نیز می توان آن ها را خرید، سوال کنید. زمانی که شک کردید، باید چندین نکته را در نظر داشته باشد:
آیا یک بیماری پوستی قطعی یا علایم پوستی ناشی از مشکل طبی زمینه ای رد شده است؟
آیا خصوصیات راش با مشخصات راش یک واکنش دارویی منطبق است؟
آیا بیمار سابقه ای از واکنش دارویی دارد و هیچ دارویی هم خانواده ای ( یا حتی همان دارو!) نیز تجویز شده است؟
آیا نسخه فعلی بیمار، شامل داروهایی می شود که به طور شایع باعث واکنش می شوند؟

بیماری های پوست پوست سطح ۱ مطالب برگزیده

ارسال نظر